De dierenwereld in bonte bermen

wilde bloepenDe dienst Leefmilieu wordt vaak overspoeld met vragen waarom bermen niet gemaaid en distels niet verwijderd worden. Door later op het voorjaar te maaien kunnen planten bloeien en in zaad komen. Zo ontstaan bonte bermen en een diverse dierenwereld.

De stad Aalst haalde pas op 15 juni de bermmaaier van stal. Het Vlaams bermbesluit legt de start van het bermmaaien vast om de biologische rijkdom van deze groenstroken te verhogen.

Enkel omwille van de verkeersveiligheid aan kruispunten wordt hierop een uitzondering toegestaan.

Bermen zijn natuurgebieden
De wegbermen hebben in Vlaanderen een grotere oppervlakte dan alle erkende natuurgebieden samen. Hun rol als leef- en verbindingsgebied voor dieren en planten is zeer groot in ons verstedelijkt gebied. Laat op het voorjaar maaien geeft de planten de gelegenheid om te bloeien en in zaad te komen. Door daarna het maaisel weg te nemen verarmt de grond en verrijkt de vegetatie en het dierenleven. Op bemeste grond verdringen de slokops zoals netels de fragielere flora: klaprozen, margriet, duizendblad, koekoeksbloem enz, zoals de ouderen onder ons ze zich nog herinneren. Wanneer deze nectar- en zaadleveranciers herademen, krijgt ook het dierenleven nieuwe zuurstof.

Ecologisch beheer
In Vlaanderen is het ecologische beheer van bermen relatief nieuw en ontdekken de bewoners nog volop de hoge natuurwaarde aan hun voordeur. Waar Aalst al 20 jaar geleden afstapte van de achterhaalde gazoncultuur verschijnen intussen zelfs orchideeën.

Distels
Tussen al dat bloemengeweld tolereren we ook distels. Zij zijn jaren vervolgd geweest op basis van een wet uit 1887. Toen werden distels bestreden omdat landarbeiders nog met de blote hand wiedden en tetanusbestrijding ongekend was. Met de komst van mechanische landouwwerktuigen is de heksenjacht op distels onnodig geworden. Die verdelging is trouwens een ramp voor bedreigde vlinders en bijen maar ook zeer duur voor de belastingbetaler. Het
instituut voor bosbouw berekende dat de distelbestrijding meer dan drie miljoen euro per jaar kost. In onze buurlanden is de distelbestrijding dan ook al lang afgeschaft. Langs onze Vlaamse wegen kan je gelukkig meer en meer genieten van bonte bermen en hun diverse dierenwereld. Daarom gaat de stad Aalst distels niet zomaar uitroeien.