...

Toelichting Van de Steen op openbare toiletten in Aalst

annvdsOpenbare toiletten in de binnenstad van Aalst. Aansluitend op de actie eerder deze week vanwege de Jong-socialisten rond “onvoldoende gratis openbare sanitaire voorzieningen in onze binnenstad” had schepen Van de Steen (SD&P) graag enige toelichting willen geven over hetgeen er de voorbije jaren al gebeurd is :

Schepen Van de Steen (SD&P) : momenteel telt de binnenstad van Aalst een 22-tal plaatsen waar er sanitaire voorzieningen zijn en waarvan :

– 18 locaties voorzien in een herentoilet (waarvan 2 betalend)

– 15 locaties voorzien in een damestoilet (waarvan 4 betalend)

– 10 locaties in zowel een heren – als damestoilet.

– 9 locaties zijn extra toegankelijk voor rolstoelpatiënten

– 8 locaties zijn bijna permanent toegankelijk. Andere locaties zijn gebonden aan specifieke uren.

Schepen Van de Steen (SD&P) : bij ieder stadsvernieuwingsproject onderzoeken wij ook de mogelijkheden om in extra sanitaire voorzieningen te voorzien. Onze diensten hebben hier extra aandacht voor. Velen vinden onze voorzieningen misschien niet altijd terug. Denk maar aan de toiletten in de Parking Hopmarkt te Aalst. Wie een geldig ticket heeft, kan er makkelijk gebruik van maken. Onze diensten maken verder werk van de ontwikkeling van een “hoge nood – app”. Deze app zal alle locaties in onze binnenstad aangeven alsook de toegankelijkheid ervan beschrijven. Wij hopen hiermee al een groot stuk tegemoet te komen aan de noden van onze inwoners en bezoekers. Indien deze app klaar is, zullen we hierrond zeker verder communiceren.

Schepen Van de Steen (SD&P) : er is inzake gratis plas infrastructuur voor mannen en vrouwen de voorbije jaren al flink geïnvesteerd. Ik hoop van harte op de steun van de jong socialisten en de spa in de gemeenteraad om daar de komende jaren nog meer werk van te kunnen maken.