...

Werken Zeebergbrug in Aalst starten op 4 augustus

zeebergWerken nieuw wegdek voor Zeebergbrug in Aalst starten op 4 augustus

3 augustus 2015 – Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start morgen, 4 augustus, met herstellingswerken aan de Zeebergbrug in Aalst. Tijdens de werken, die ongeveer twee weken duren, wordt het wegdek van de brug vernieuwd. De werken worden gefaseerd uitgevoerd zodat het wegverkeer en zwakke weggebruikers steeds kunnen passeren.

De bovenste laag van het wegdek van de Zeebergbrug, dat is de beweegbare brug over de Dender ten zuiden van het stadscentrum van Aalst, is in erg slechte staat en dringend aan vernieuwing toe. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd, waarbij elke rijstrook afzonderlijk een nieuwe slijtlaag krijgt. Daardoor kunnen alle weggebruikers steeds over de brug passeren, alleen de afslaande beweging vanop de Zeebergbrug naar de Leo Gheeraerdtslaan zal gedurende de werken niet mogelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Burchtstraat, het Werfplein en de Sint-Annabrug. Voor de scheepvaart zijn er op weekdagen drie doorvaartvensters voorzien.

Minderhindermaatregelen

Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden worden heel wat minderhinder-maatregelen genomen. Zo worden de werken bewust tijdens een vakantieperiode uitgevoerd. Door de werken op korte termijn uit te voeren, wordt vermeden dat ze samenvallen met de start van de tunnelwerken aan de Boudewijnlaan. Daarnaast wordt er in verschillende fases gewerkt waardoor er altijd twee rijstroken beschikbaar zullen zijn voor het verkeer.

Levensduur verlengen

De Zeebergbrug is een belangrijke schakel in de ring van Aalst en wordt dagelijks door vele weggebruikers gebruikt. Dat moet ook de komende decennia in alle veiligheid kunnen gebeuren. Door de brug duurzaam te onderhouden, worden onverwachte onderbrekingen of onveilige situaties – met veel hinder voor scheepvaart- en wegverkeer – zoveel mogelijk voorkomen.