Resultaten controles Gentse Feesten door FAVV

gentse feesten 2015Resultaten controles Gentse Feesten door FAVV

Voor de zevende keer op rij heeft het FAVV controles uitgevoerd tijdens de Gentse Feesten.

Tijdens de Gentse Feesten 2015 werden controles uitgevoerd op 20, 22, 23 en 24 juli. Op de andere dagen zou enkel gecontroleerd worden naar aanleiding van klachten, maar er waren dit jaar geen dringende interventies nodig. Ook het meldpunt voor de consumenten heeft dit jaar geen klachten ontvangen over slechte hygiëne in de feestzone.

De samenwerking met de stad Gent is zo als elk jaar uitstekend verlopen.

In totaal werden 95 controles uitgevoerd: 66 ambulante kramen, 15 vaste inrichtingen en 14 hercontroles.
80% van de bedrijven was in orde, er moesten 15 waarschuwingen en 3 PV’s uitgeschreven worden.
De overtredingen hadden vooral te maken met het niet respecteren van de warmte- en de koudeketen, te hoge diepvriestemperaturen en niet op een correcte wijze ontdooien.
De overtredingen werden relatief gezien vooral vastgesteld bij de pop-up’s, dit zijn tijdelijke zaken.

Bij geen enkele zaak was de hygiëne zo slecht dat er moest overgegaan worden tot een tijdelijke sluiting.
Wie bij de eerste controle niet in orde was, werd later op de week opnieuw gecontroleerd.

Slechts 2 bedrijven hadden zich niet in orde gesteld en kregen dan ook een PV.