Brusselse Terranova blijft voorlopig operationeel

dokterBrusselse dokterswachtpost Terranova blijft voorlopig operationeel

Het RIZIV besliste om Terranova, de enige Nederlandstalige dokterswachtpost in Brussel, gedurende de komende zes maanden verder financieel te ondersteunen. Met dank aan de N-VA, die al maanden de druk in dit dossier opvoert.

Vorige week nog voelden N-VA-parlementsleden Yoleen Van Camp en Willy Segers respectievelijk Open VLD-ministers Maggie De Block en Sven Gatz aan de tand over dit dossier. Toen bleek al dat beide ministers de N-VA-visie deelden over het gebrek aan taalgaranties. Ze lieten echter in het midden wie nu bevoegd of verantwoordelijk was.

“Dit is prachtig nieuws voor de Nederlandstalige Brusselaar”, reageert Kamerlid Yoleen Van Camp op het nieuws. “Ik ben blij dat minister De Block nu toch beslist heeft om Terranova uit de brand te helpen. De komende zes maanden kan de Nederlandstalige Brusselaar een beroep blijven doen op een Nederlandstalige wachtpost.”

“Dit is een eerste stap in de goede richting”, beaamt Vlaams N-VA-parlementslid Willy Segers. “Maar er is nog altijd geen duurzame oplossing voor de Brusselse eerstelijnszorg. Na 6 maanden zal de financiering immers herbekeken worden en zijn we mogelijk terug bij af. Het komt er nu op aan om effectieve taalgaranties af te dwingen in het kader van de zogezegde ’tweetalige’ wachtdienst en wachtpost.”

Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene sluit zich hierbij aan: “Al sinds november vorig jaar, heb ik kritische vragen gesteld over de nieuwe, zogezegd ’tweetalige’ wachtdienst en wachtpost in Brussel en over de eventuele opdoeking van Terranova. Dat Terranova voor zes maanden uit de brand geholpen wordt, is positief nieuws. Maar ik zal blijven hameren op dit dossier. Samen met mijn federale en Vlaamse collega’s blijven we één front vormen om eerstelijnszorg voor de Nederlandstaligen in Brussel te garanderen. De N-VA laat Brussel niet los, dat is zeker!”

De gezamenlijke aanpak loont. Het spervuur aan N-VA-vragen heeft vruchten afgeworpen in dit dossier want Terranova blijft voorlopig bestaan.