Tentoonstelling Raveel XL geopend te Blankenberge

Gisteren zaterdag werd de tentoonstelling Raveel XL in de Conciëncezaal plechtig geopend door minister van cultuur Sven Gatz. In zijn openingstoespraak benadrukte schepen van Cultuur Philip Konings de ronduit slechte samenwerking met het Provinciebestuur van West-Vlaanderen die geen enkele euro subsidies wou voorzien voor deze tentoonstelling. Maar integendeel wel veel geld veil had voor het project Beaufort 2015 waar menig kustgemeente tegen ageerde.
P1050016
Het wordt tijd zo ging hij verder dat de verantwoordelijke gedeputeerde van cultuur eens uit zijn ivoren toren moest komen en zelf ging ontdekken wat echte cultuur inhield. Anderzijds was hij zeer te spreken over de samenwerking met het Provinciale bestuur van Oost-Vlaanderen, die van in het begin enthousiast meewerkten aan het voorbereiden van deze tentoonstelling en dat in samenwerking met de conservator van het Raveelmuseum Piet Coessens.

Deze Piet nam het woord na de schepen en benadrukte dat in de grote ruimte van het casino in Blankenberge het publiek een uitzonderlijke kans krijgt om kennis te maken met Raveels meest grootschalige werken. De begrenzingen van het twee-dimensionele schilderij heeft Raveel altijd als een beperking ervaren. Daarom ging hij bewust de ruimte opzoeken en betrok de omgeving in zijn kunst.
P1050018
Grote muurschilderingen zoals die in het kasteel van Beervelde(1966) of het gebouw van het Oostendse Loodswezen (1989) wisselt hij af met ruimtelijke installaties en objecten zoals De Zwanen van Brugge, 1971 (vier drijvende geschilderde zwanen), Wij zijn vrij dachten wij…, 2001(een rijdend duivenhok), De roep om solidariteit, 2002(een groep levensgrote beschilderde personages) of Zelfbeschouwing, 2006(een ruimte waarin de toeschouwer plaats kan nemen en geconfronteerd wordt met zijn spiegelbeeld).

Een bijzondere plaats in de tentoonstelling is voorbehouden aan Laat uw portret maken als David-ruiter… , 1974: een enorm werk, gebaseerd op een schilderij van de Franse 18de eeuwse kunstenaar Jacques-Louis David, dat de bezoeker de mogelijkheid geeft zich te laten fotograferen als ruiterportret.

Minister Sven Gatz benadrukte dat ook Het Vlaams-Parlement in Brussel verschillende werken van Raveel herbergde. Hij riep de genodigden op om zeker het Vlaams-Parlement te bezoeken voor zover ze dit nog niet gedaan hadden. Zelfs in het bureau van de voorzitter kon men werk van Roger Raveel aantreffen zo ging hij verder. Hij benadrukte nogmaals het belang van deze tentoonstelling in Blankenberge niet in het minst voor de aanwezige toeristen.

Daarna verklaarde de minister de tentoonstelling voor geopend niet door het traditionele doorknippen van een lintje maar door zijn hoofd te steken in het portret als David-ruiter.
P1050022
(de tentoonstelling is geopend)

Na deze daad van de minister konden de genodigden zich nog te goed doen aan de specialiteit van Blankenberge de Berlijnse bollen. In de hoek van de Conciëncezaal kon men ook terecht aan een ouderwetse ijskaar voor een lekker ijsje. Menig genodigde liet het niet na van de twee te genieten.
P1050031

Deze unieke tentoonstelling is voortaan open voor het grote publiek en brengt voor het eerst een overzicht van Raveels omvangrijkste werken, aangevuld met een ruime selectie schilderijen en tekeningen uit de reserves van het Roger Raveelmuseum.
P1050024
De tentoonstelling is toegankelijk van 18 juli t/m 27 september 2015 in het
CC Casino Blankenberge, Zeedijk 150, 8370 Blankenberge
Alle dagen open van 14 uur tot 18 uur
Info: www.cultuur.blankenberge.raveelxl.be en www.rogerraveelmuseum.be