...

Leuke ideeen om je buurt gezellig te maken

inhuldigingLancering brochure Buiten-gewone plekjes met 50 leuke ideeën om je buurt gezellig te maken

De afgelopen 2,5 jaar werkten de Antwerpse regionale landschappen: Rivierenland, Kleine- en Grote Nete, Schelde-Durme, de Voorkempen en het Landschapspark Zuidrand intensief aan de beleefbaarheid van de groene open ruimte in de provincie Antwerpen.

Dankzij de financiële steun van het Europees Plattelandsproject ‘Buiten-gewone plekjes’ kregen 50 verwaarloosde locaties een groene transformatie. Deze herinrichtingswerken werden een succes dankzij de originele ideeën en inzet van buurtbewoners, lokale verenigingen, scholen en gemeentebesturen.

De resultaten zijn gebundeld in een gloednieuwe overzichtsbrochure. Wie zin heeft om zijn of haar buurt een boost te geven, kan zich dus laten inspireren door deze brochure.

Het aanpakken van een verwaarloosd, grijs plekje kan een enorme impact op de omgeving hebben. Een mooi groen ontwerp, hoe klein ook, kan er voor zorgen dat de buurt verrijkt wordt met kleur, geur en sierlijke groenvormen en een ware blikvanger wordt. Het belangrijkste aspect hierbij is de betrokkenheid en beleving van buurtbewoners en omwonenden.

Vanuit dit perspectief lanceerden de Provincie Antwerpen, de Antwerpse regionale landschappen en Landschapspark Zuidrand het project ‘Buiten-gewone-plekjes’ waarbij ze samen met de gemeentebesturen en hun inwoners op zoek gingen naar 50 locaties die een groene transformatie konden gebruiken. Deze plekjes werden niet willekeurig gekozen, maar met een publiekswedstrijd waarbij de inwoners zelf voorstellen konden indienen. Er werden meer dan 300 locaties aangemeld en 7147 mensen brachten hun stem uit. Ook bij de opmaak van de herinrichtingsplannen en de aanleg van het plekje zelf bleef participatie van de burger een centrale rol spelen.

Het budget per plekje bedroeg €2000 waarvan 65% subsidie en 35% cofinanciering door de eigenaar van het plekje. Het opzet van het project was dan ook om aan te tonen dat met een beperkt budget een heel verschil kan gemaakt worden in het opwaarderen van een omgeving.

Ondertussen zijn de 50 buiten-gewone plekjes gerealiseerd en gebundeld in de brochure ‘Terugblik op een buiten-gewoon project’. “Deze brochure toont enerzijds het opzet en de resultaten van een selectie van de 50 opgeknapte plekjes, thematisch gerangschikt in categorieën zoals spelen in een biodivers landschap, de juiste plant op de juiste plaats, creatief met restafval, het actualiseren van erfgoedwaarden en groen in de stad. Anderzijds wil deze brochure laagdrempelige informatie en inspiratie aanreiken voor mensen, verenigingen en gemeenten die graag zelf een buiten-gewoon plekje willen creëren, en tegelijkertijd motiveren om de verloedering van de open ruimte aan te pakken”, aldus projectverantwoordelijke Charlotte De Wit van Regionaal Landschap Rivierenland.

Gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor leefmilieu hoopt dat deze publicatie inspireert om nog meer plekjes aan te pakken: “De provincie Antwerpen is één van de dichtst bevolkte regio’s ter wereld. De inrichting van onze open ruimte heeft bovendien een grote invloed op de beleving ervan. Op een monotoon graspleintje zijn we veel sneller uitgekeken dan op een bloemenweide omrand met bessenstruiken. In onze drukke samenleving wordt het alsmaar moeilijker om rustgevende plekjes te vinden waar we onze gedachten de vrije loop kunnen laten en we mogen genieten van het moment. Het provinciebestuur wil daarom de publieke ruimte vergroenen en het gebruik ervan aanmoedigen. Samen met onze inwoners willen we van die verrommelde kleine plekjes en hoekjes “buitengewone” plekjes maken.”

De brochure is te verkrijgen bij de 50 deelnemende gemeenten en ze zal digitaal verspreid worden.