...

Akkoord Uplace sneller dan Vlaams Winkeldecreet

winkelstratenVlaams Winkeldecreet dringender dan akkoord Uplace

Morgen zou de Vlaamse regering een akkoord goedkeuren over de mobiliteit rond Uplace. Meer nog dan de ontevredenheid over het akkoord, kijkt UNIZO vol ongeloof naar de snelheid waarmee de Vlaamse regering dit dossier aanpakt. “Terwijl de vorige regering al het Vlaams winkeldecreet op de rails zette en het in deze regeringsperiode enkel nog wachten was op een paar punten en komma’s en een handtekening. Het dossier zit al maanden vast”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens de ondernemersorganisatie is het Vlaams winkeldecreet prioritair, gezien de toenemende leegstand in de winkelcentra. UNIZO kijkt vooral uit naar het decreet, omdat het winkelgebieden vastlegt en de focus legt op kernversterkend beleid. De ondernemersorganisatie dringt er bij de Vlaamse regering op aan om hier even snel werk van te maken.

Gemeenten en provincies zullen volgens het decreet zelf kunnen vastleggen welk soort winkels ze in welke zone willen. Ze kunnen autonoom beslissen of er shoppingcentra of baanwinkels kunnen komen of niet en ze kunnen de gemeente of stad opdelen in winkelarme of winkelrijke gebieden. Voor winkelgebieden die de gemeentegrens overschrijden moet volgens UNIZO de provincie of het Vlaams Gewest winkelgebieden kunnen vastleggen. Verder legt het decreet het accent op duurzame mobiliteit, het bevorderen van de leefbaarheid van de kernen en het vermijden van verdere verlinting of steenwegen vol baanwinkels. Daarnaast wordt de aparte socio-economische vergunning samen met de stedenbouwkundige en milieuvergunning geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Dat betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor ondernemers bij de opstart of de uitbreiding van winkels.