Sancties voor kwaadwillige klikkers

telefooncentrale

telefooncentrale

Sancties voor kwaadwillige klikkers – Jong VLD wil “Anoniem klikken bij wet verbieden”, een kliklijn is niet de echte oplossing, maar wel een vereenvoudiging van de fiscaliteit.

Nog nooit werden zoveel mensen verklikt bij de fiscus, dat bleek gisteren in de media. Jong VLD pleit ervoor om anoniem klikken bij wet te verbieden. Anonieme tips mogen in geen enkel geval leiden tot een onderzoek, aldus Jong VLD. “De Regering zou hiervoor wettelijke garanties moeten bieden. Burenruzies moeten niet beslecht worden via de fiscus.” Jong VLD past voor een afgunst-maatschappij waar klikken als pasmunt dient. “Dit gaat over het beschermen van essentiële rechten van mensen. Elke persoon die onterecht geviseerd wordt is er één teveel. Het tegengaan van fraude los je op door een veree nvoudiging van het fiscale regime” aldus Jong VLD-voorzitter Bert Schelfhout.

In de eerste helft van 2015 werden bijna 1.600 meldingen gedaan, een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “Nu behandelt men anonieme klachten minder, maar dit hangt teveel af van het beleid van de desbetreffende staatssecretaris. Het zou beter zijn mochten er sluitende, wettelijke garanties zijn die de rechten van de vaak onterechte beklaagden ook beschermen. Het lijkt allemaal zeer aannemelijk om kliklijnen in te richten, tot je zelf de dupe wordt van afgunst en kwade bedoelingen.”aldus Jong VLD voorzitter Bert Schelfhout.

“De controle van de belastingaangifte kan niet uitbesteed worden aan je buurman. De echte oplossing voor het tegengaan van fraude zit in de modernisering van het departement financiën en een drastische vereenvoudiging van het fiscale regime. Burgers die elkaar verklikken is een pleister op een houten been. Het uitgangspunt in een samenleving moet steeds vertrouwen zijn.” vervolgt Schelfhout.

Sancties voor kwaadwillige klikkers

“Als je een bijzondere wagen koopt blijkt dat voor sommigen blijkbaar al genoeg om even te bellen naar de fiscus. Als blijkt dat ‘de klikker’ onterechte aantijgingen doet met de expliciete bedoeling om personen te schaden, moet deze persoon een sanctie kunnen krijgen in de vorm van bijvoorbeeld een administratieve boete. Op die manier heeft zowel de overheid als de burger een verhaal tegen mensen die met de verkeerde motieven een klacht indienen.” aldus Bert Schelfhout, Voorzitter Jong VLD

Heel vaak blijken de mensen die elkaar verklikken elkaar te kennen. Uit de gegevens blijkt dat het vaak gaat om ex-werknemers, ex-partners en buren. Een melding levert niet automatisch een controle op, maar de fiscus onderzoekt wel de meeste klachten.