...

Krijtlijnen voor nieuwe VRT

vrt“Efficiëntere, compactere en kostenbewuste VRT moet markt- en maatschappijversterkend zijn”. De Vlaamse meerderheidspartijen trekken in gemeenschappelijke resolutie krijtlijnen voor nieuwe VRT

De toekomstige VRT moet efficiënter, compacter en kostenbewust werken. Zo kan de openbare omroep zijn markt- en maatschappijversterkende rol vervullen. Dat is de kern van de gemeenschappelijke resolutie van Open Vld, N-VA en CD&V over de toekomst van de VRT. “In de resolutie trekken we de krijtlijnen voor de nieuwe VRT. Deze moeten nu vertaald worden in een nieuwe beheersovereenkomst,” zeggen de initiatiefnemers Lionel Bajart (Open Vld), Wilfried Vandaele (N-VA) en Karin Brouwers (CD&V). Vandaag stemt het Vlaams Parlement over deze resolutie.

Maatschappijversterkende VRT

Voor de Vlaamse meerderheidspartijen moet de VRT een performante Vlaamse openbare omroep zijn, met als prioritaire opdrachten informatie, duiding, cultuur en educatie. Op die manier moet ze maatschappijversterkend zijn. “De nieuwsdienst moet het kloppend hart zijn van de openbare omroep en een ruim aanbod brengen aan nieuws- en informatieprogramma’s, die zo veel mogelijk mensen bereiken,” zegt Wilfried Vandaele (N-VA). Daarnaast moet de VRT aandacht hebben voor kunst en cultuur en een belangrijke rol spelen als grootste cultuurinstituut van Vlaanderen voor een breed publiek. “Ook moet de VRT meer inzetten op documentaires, iets wat vandaag te weinig het geval is,” zegt Lionel Bajart (Open Vld).

Het aanbod rond sport en ontspanning mag voor Open Vld, N-VA en CD&V niet vrijblijvend zijn, maar moet vertrekken vanuit een verbindende maatschappelijke rol. “De VRT moet zorgen voor een duidelijke publieke meerwaarde in dit aanbod, met een evenwicht tussen live sportverslaggeving en duiding,” aldus Bajart.

Wat radio betreft moet de VRT een aanbod aan radioprogramma’s uitbouwen zodat alle Vlamingen worden bereikt, inclusief de moeilijk bereikbare en commercieel minder interessante doelgroepen. “Bovendien moet de VRT over haar verschillende netten een grote diversiteit aan muziekgenres brengen en de bestaande quota inzake Vlaamse en Nederlandstalige muziek bestendigen,” beklemtoont Wilfried Vandaele.

Pluralisme en neutraliteit zijn en blijven essentieel voor de openbare omroep. “Ter vervanging van de programma’s door de levensbeschouwelijke derden moet de VRT aandacht hebben voor de verschillende levensbeschouwingen. Daarbij moet ze levensbeschouwelijke verenigingen betrekken en van hun expertise gebruik maken,” stelt Karin Brouwers (CD&V).

Ook kinderen en jongeren moeten hun gading blijven vinden bij de VRT. “Er moet kwaliteitsvol aanbod blijven op radio, televisie en andere mediaplatformen zowel voor kinderen als voor jongeren die uit Ketnet gegroeid zijn,” zegt Brouwers. “Dat aanbod moet bestaan uit informatie, kinder- en jongerenculturen, educatie, mediawijsheid en ontspanning en moet aandacht hebben voor diversiteit en voor de eigen inbreng van jongeren.”

Marktversterkende VRT

De Vlaams meerderheidspartijen willen dat de VRT een marktversterkende rol speelt. “De openbare omroep moet zich herpositioneren en een marktversterkende rol spelen. Dat betekent dat de VRT moet open staan voor samenwerking met externe partners,” zeggen de meerderheidspartijen. Lionel Bajart: “Bovendien moet ze zelf actief op zoek gaan naar overleg en samenwerkingsmogelijkheden met partners uit de media-, cultuur-, onderwijs-, en sportwereld.” De ondersteuning van de productiesector is daarbij één van de speerpunten. “Door meer externe producties te bestellen en te komen tot een meer billijke verdeling van de rechten zal deze sector meer ruimte krijgen om te herinvesteren.”

De VRT mag zeker niet marktverstorend zijn. Vandaele: “Daarom moet de VRT bijvoorbeeld wegblijven uit het vaarwater van de geschreven pers, moeten contracten met sponsors of mediabedrijven marktconform zijn en moeten de commerciële spelers een eerlijke kans krijgen op het verwerven van commercieel interessante sportevenementen.”

Toetsingsprocedure

Een beheersovereenkomst kan niet alles vatten wat de komende jaren op de VRT afkomt. De meerderheidsfracties maakten ook daaromtrent duidelijke afspraken. Karin Brouwers: “Alle initiatieven die niet opgenomen worden in deze beheersovereenkomst kunnen pas worden gerealiseerd na toetsing aan een drietrapsraket: de VRT moet aantonen dat er een marktversterkende impact is op de Vlaamse mediasector, wat de noodzakelijke financiële middelen zijn en het initiatief een meerwaarde vormt voor de Vlaamse samenleving.”

Financiering

Om invulling te kunnen geven aan haar taken moet de VRT kunnen rekenen op een adequate en stabiele financiering binnen de gemaakte besparingsafspraken. Bajart: “De gemengde financiering blijft behouden maar de commerciële inkomsten moeten marktconform worden gerealiseerd en geplafonneerd. Wel wordt een kader ontwikkeld voor nieuwe windows zoals preview maar de opbrengsten hieruit zullen moeten terugvloeien naar de markt.”

In de komende maanden wordt de nieuwe beheersovereenkomst opgemaakt tussen de Vlaamse overheid en de VRT. Met hun resolutie tekenen de meerderheidspartijen alvast de krijtlijnen uit. “Wij zijn overtuigd van de kwaliteiten binnen de VRT. Door te evolueren naar een efficiëntere, compactere en kostenbewuste openbare omroep is het mogelijk om te komen tot de markt- en maatschappijversterkende VRT waarnaar de Vlaming en de markt verlangt,” besluiten Bajart, Vandaele en Brouwers.