...

Verkeersregeling werken in Heldergem

heldergemkerkVerkeersregeling werken in Haaltert ( Heldergem )

De gemeente Haaltert is zich bewust van de impact die de werken in de Heldergemstraat hebben op de omgeving, de middenstand en zijn inwoners. Hierbij willen we de verkeersregeling meegeven die momenteel van toepassing is, alsook de regeling die vanaf 4 augustus geldig is. Ook zal een strikte toepassing van de verkeersregeling gecontroleerd worden. Naast koning auto dient ook de veiligheid van de fietsers gewaarborgd te blijven.

Tot 3 augustus blijft de huidige regeling van kracht:

Vanuit richting Aaigem naar Heldergem is er tweerichtingsverkeer langs Hollestraat en Landries.

Vanaf Landries zijn de verbindingswegen (Engelsmolen en Processieweg) naar Oud Dorp en de Heldergemstraat eenrichting voor gemotoriseerd verkeer!

Op de toepassing van dit eenrichtingsverkeer en de toegelaten snelheid zal strikt toegekeken worden. Hiertoe zullen gerichte controles door de politiezone gedaan worden.

Ook de fietsers nemen immers deze weg(in beide richtingen) en veiligheid voor onze trage weggebruikers is een prioriteit. Trager rijden, verdraagzaamheid en hoffelijkheid in het verkeer zullen begrippen zijn die hier in praktijk dienen toegepast te worden.

Niettegenstaande de huidige regeling reeds aanleiding geeft tot klachten van fietsers die in conflict komen of moeten uitwijken voor personenwagens, wordt er nagegaan om na 3 augustus personenwagens in twee richtingen toe te laten langs Processieweg, zo komen we tegemoet aan wensen van de naburige inwoners. De vakantiemaand augustus leent er zich toe om een evaluatie te maken of tweerichtingsverkeer kan gehandhaafd blijven. Bij problemen zal terug eenrichtingsverkeer ingevoerd worden.

Vanaf 4 augustus zal ook de Kambaan gefatsoeneerd worden ( putten vullen en regelmatig onderhoud) en zal verkeer vanaf de gewestweg richting Aaigem toegelaten worden.

“De plannen kan je ook vinden via de website van Haaltert, we zullen deze ook verspreiden” zegt Veerle Beayens.

Na beëindiging van alle werken worden enkel fietsers en landbouwverkeer toegelaten langs Processieweg en Kambaan.

Extra inspanningen worden permanent geleverd. Deze wegenwerken hebben een zware impact en het bestuur is zich hier terdege van bewust. Veiligheid voor iedereen blijft een prioriteit.

1