Wichelen subsidieert herbruikbare luiers

voetjesSubsidie herbruikbare luiers

De gemeente baba subsidieert vanaf 1 juli 2015 de aankoop van herbruikbare luiers voor een kind dat de leeftijd van 3 jaar nog niet heeft bereikt op datum van de aanvraag.

De premie bedraagt 50% van de aankoopfactuur met een maximum van 75 euro.

Voorwaarden:

De aanvrager én kind zijn op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Wichelen;

De aanvrager betreft de vader, de moeder of wettelijke voogd van een kind niet ouder dan 3 jaar, ingeschreven op hetzelfde adres als de aanvrager;

Indien de premie vóór de geboorte wordt aangevraagd wordt een attest van de dokter/gynaecoloog bijgevoegd met vermelding van de (vermoedelijke) bevallingsdatum;

De factuur met vermelding van de prijs en een omschrijving van de aangekochte goederen

staat op naam van de aanvrager en is niet ouder dan 6 maanden op datum van de aanvraag voor de subsidie;

Per gezin (ouder(s) of voogd) kan slechts één aanvraag voor een premie worden ingediend.

Documenten:

Informatie over herbruikbare luiers

Subsidiereglement en aanvraagformulier