sp.a-voorzitter John Crombez over Griekenland

europasp.a-voorzitter John Crombez over Griekenland. Een uitputtingsslag met enorme risico’s voor Griekse bevolking én Europa”. Gisteren sprongen de onderhandelingen tussen Griekenland en de EU af. Het hulpprogramma wordt niet verlengd, zolang Griekenland niet zijn fiat geeft over de hervormingen. De Grieken staan zo met hun rug tegen de muur. “Dit is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. ‘Griekenland heeft net nu nood aan een toekomstplan dat stabiliteit en perspectief biedt.”

“De harde besparingsdrift van de EU heeft in Griekenland voor een nooit geziene sociale achteruitgang gezorgd de voorbije jaren. Het recept heeft niet gewerkt, maar toch zegt Europa nu weer: “meer van dat”. John Crombez is ontgoocheld. “Die houding is werkelijk onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.”

“De Eurogroep en de Europese staatshoofden kiezen met hun starre houding voor een uitputtingsslag die enorm veel risico’s inhoudt. Niet alleen voor de Griekse bevolking, maar ook voor de hele eurozone.” sp.a begrijpt niet waarom Europa nu een wedloop maakt van een discussie die meer politiek is dan inhoudelijk.

Crombez: “Maatregelen eisen die Grieken blijven verarmen en de Griekse economie nog slechter maakt, geeft geen uitzicht op duurzame verbetering. Nu weer belastingen verhogen, zoals de btw, én de lonen en pensioenen nog doen dalen, is gewoon absurd. Gelooft iemand dat als we de Grieken telkens armer maken en de economie afbouwen, de kans om ons geld terug te krijgen, stijgt?”

“We moeten die discussie dringend beëindigen. Wij roepen de staatshoofden op om nu werk te maken van een toekomstplan dat perspectief en stabiliteit biedt én Griekenland helpt bij de uitvoering ervan.”