...

Watertorenwijk Aalst gaat watertoren zelf wassen

toren aalstAalst – Zondag 28 juni nemen de bewoners van de Watertorenwijk de sokkel van de Watertoren onder handen.

Wijkmanager Joke Van de Velde deed in 2014 een buurtbevraging in de Watertorenwijk. Om het contact met de buurtbewoners te verbreden en daarbij te polsen naar engagement, ideeën en/of samenwerking rond hun buurt, werd een postkaartjesactie opgezet.

Daaruit kwamen onder meer een aantal ideeën om het watertorenpleintje te verfraaien en de Watertoren meer uit te spelen als identiteitsversterkend kenmerk in de wijk en als baken met uitstraling over de hele stad.

Vanuit het buurtcomité kwam het voorstel om een gezamenlijke actie te ondernemen om de sokkel van de Watertoren proper te maken en er de identiteit van de wijk nog meer aan te verbinden, d.m.v. een kunstwerk door en voor de buurt. Farys, beheerder van de watertoren, juicht het initiatief toe en zal het verder ondersteunen.

Op zondag 28 juni 2015, tussen 14 en 18 uur wordt de eerste stap gezet: de sokkel van de watertoren wordt schoongemaakt door de buurtbewoners. De private Fire Brigade komt een handje toesteken. De Stad Aalst zorgt voor een kleine receptie, met hapjes en drankjes. Daarnaast is er in de Dr. A. Goffaertstraat heel wat overlast door hondenpoep in de boomspiegels. 5 bewoners worden peter of meter van enkele boomspiegels in hun straat. Naar analogie met de Hoveniersstraat en Korte Binnenstraat worden deze perkjes officieel ingehuldigd. Meer nieuws over de Watertorenwijk vind je via face-book (Watertorenwijk) of watertorenwijk@gmail.com.