...

Fusie tussen Ahold en Delhaize

delhaizeLIBERALE VAKBOND BIJ ALBERT HEIJN NEEMT AKTE VAN FUSIE AHOLD – DELHAIZE

Deze ochtend bracht de directie van Albert Heijn België de werknemersafvaardiging op de hoogte van de fusie tussen Ahold en Delhaize. De ACLVB-afvaardigden stelden vragen over wat de gevolgen zijn voor de werknemers en de groeipolitiek van Albert Heijn in België.

Bestendig secretaris Thomas Vanbiervliet: “De directie van AH België verzekerde ons dat er tot medio juni 2016 niets verandert aan de plannen van AH België op vlak van: de tewerkstelling, het commercieel beleid en de expansiepolitiek. Tevens blijven de merken Albert Heijn en Delhaize verder bestaan in België. Om het simpel te stellen: ‘de verloving is gebeurd, maar het hele trouwfeest moet nog geregeld worden’. We zijn als Liberale Vakbond waakzaam en volgen de situatie op de voet in het belang van de vele werknemers bij AH.”

De ACLVB- afgevaardigden hebben de directie gevraagd om elke werknemer op gelijk welk niveau zo volledig, correct en snel mogelijk te informeren over wat deze fusie voor hen betekent. Transparantie is een absolute noodzaak bij ingrepen van deze omvang.

Update, persbericht ACLVB – Fusie Delhaize/Ahold

De afgevaardigden van de ACLVB hebben de indruk dat ze een ongedekte cheque hebben getekend bij de herstructurering van Delhaize. In mei, toen er reeds berichten over de fusie circuleerden, had de raad van bestuur ons totale transparantie beloofd ten opzichte van de werknemers van Delhaize. Sindsdien werd er niets meer gecommuniceerd tot deze morgen het ‘huwelijk’ werd aangekondigd tussen de Nederlandse groep Ahold en Delhaize in een bijzondere ondernemingsraad. De jonge bruid moet nog worden voorbereid op de huwelijksnacht. De ACLVB blijft standby en ondersteunt alle werknemers van Delhaize.

Hetgeen ons deze morgen werd meegedeeld:

– fusie tussen de Nederlandse groep Ahold en Delhaize, op gelijke basis ;
– behoud van de strategie van Delhaize en overeenkomsten tussen de 2 ondernemingsculturen ;
– respect voor de akkoorden en conventies getekend op het moment van de herstructurering ;
– budget van miljoenen euro’s voorzien voor de komende 3 jaar ;
– ontwikkeling van de winkels ;
– huidige CEO van Delhaize wordt de nummer 2 van de nieuwe groep en het management van Delhaize behoudt hun functie ;
– geen extra ontslagen voorzien noch bijkomende beperkende maatregelen ;
– de 2 zetels gesitueerd in Brussel zullen verhuizen: Ossegem richting Zaandam in Nederland en Anderlecht naar elders in Brussel ;
– de algemene directie engageert zich om de bevoorrading van de winkels volgens het huidige Belgische netwerk te behouden ;
– de algemene directie verbindt zich het sociaal overleg te respecteren ;

Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur en zal pas worden uitgevoerd binnen 9 tot 12 maanden.

Deze fusie zal in de komende 3 jaar miljoenen euro’s opbrengen: behalve respect voor het herstructureringsplan, voorziet de nieuwe groep opnieuw om mensen aan te werven? De afgevaardigden van de ACLVB verwachten meer transparantie en vooral het totale respect voor de waarden van het sociaal overleg.