Nieuw Administratief Centrum Aalst

nac aalstWerken in een modern kantoor.

Eind 2015 verhuizen de meeste stadsdiensten van de stad Aalst naar het Nieuw Administratief Centrum (NAC), ook gekend als de vroegere Postsite aan het Werfplein. Voor de burger een grote verbetering: voor al zijn vragen aan de stad kan hij vanaf eind 2015 terecht op één adres. Dankzij een nieuw dienstverleningsconcept zal hij vlotter en efficiënter geholpen worden. De personeelsleden van de stad zullen ‘anders werken’ in modern ingerichte landschapsbureaus.

Nieuwe dienstverlening

Aalst verbetert haar dienstverlening met een professioneel uitgebouwd contactcenter en een nieuw balieconcept. De Aalstenaars kunnen al terecht op één telefoonnummer namelijk 053 77 9300 met al hun vragen aan de Stad. Met de verhuis naar het NAC kunnen ze eind 2015 ook terecht op één locatie. Het onthaal en de balies zitten op één vloer en zullen georganiseerd zijn volgens de behoeften en de logica van de klant. De klant staat voorop. Uit de stadsmonitor blijkt dat de tevredenheid aan de loketten van 65,9% in 2011 gestegen is naar 69,5 in 2014. Aalst stelt als doel voorop om op middellange termijn aan de top te staan in Vlaanderen wat haar dienstverlening betreft.

Aan het onthaal krijgt de burger eerstelijnsinformatie en ontvangt hij een ticket met het nummer van de balie waar hij verder wordt geholpen. Aan de snelbalie worden eenvoudige, niet privacy gebonden producten afgeleverd. Dit kan gaan om een rijbewijs of identiteitskaart.

Voor meer gespecialiseerde informatie moet de burger bij een themabalie zijn: Burgerzaken, Vreemdelingenzaken en inburgering, Sociale zaken, Bouwen en wonen, Leefomgeving en mobiliteit, Ondernemen en werken en de Uit-balie. Daar krijgt hij meer uitgebreide uitleg. Gaat het om privacy gevoelige informatie dan kan de burger terecht in een spreekruimte, waar hij in alle discretie een gesprek kan voeren met een medewerker van de stad.
Het Nieuw Administratief Centrum (NAC)

Eind 2015 verhuizen een 400-tal personeelsleden naar het NAC. Het gebouw wordt ingericht met landschapsbureaus. Het gebouw heeft een unieke uitstraling en krijgt een trendy inrichting.

Op de gelijkvloerse verdieping komen het onthaal en alle balies. De burger komt er terecht in modern en fris ingerichte onthaalruimte met veel lichtinval. Er zijn verschillende aangename wachtruimtes met zitplaatsen en schermen waarop de burger kan zien wanneer hij zich naar ‘zijn’ balie moet gegeven. Kinderen kunnen even spelen in een knusse speelhoek.

Burgemeester en schepenen krijgen hun kantoren op de 5de verdieping.

Anders werken: Ook voor het stadspersoneel zijn er naast de verhuis heel wat veranderingen. De personeelsleden zullen er geen vaste werkplekken hebben, maar elke dag een bureau kunnen kiezen binnen de zone van hun dienst of cluster. De Stad Aalst heeft ervoor gekozen om het ‘anders werken’ in te voeren. Deze nieuwe manier van werken steunt op 3 pijlers: minder afhankelijk werken van tijd en ruimte, medewerkers worden aangestuurd op resultaat en ze hebben voldoende toegang tot kennis en informatie. De personeelsleden die dat willen kunnen voortaan werken met een laptop zodat ze zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken.

‘Anders werken ‘biedt veel mogelijkheden aan de stadsmedewerkers om zichzelf beter te ontplooien en efficiënter te werken. Ze zullen meer verantwoordelijkheden krijgen, doelgerichter moeten werken en zelf meer kunnen bepalen waar en wanneer ze zullen werken. Dat vraagt aanpassingen van zowel de medewerkers als van de leidinggevenden. ‘Anders werken’ vindt ook ingang in de andere gebouwen en diensten van de stad.