...

Europese onderzoekscommissie voor Griekse chaos ?

euroN-VA eist een onderzoekscommissie in het Europees Parlement om de Griekse crisis uit te spitten. Een grondige parlementaire doorlichting is essentieel. “De Griekse crisis treft niet enkel de welvaart van de Griekse burgers, maar van alle Europeanen. Het is onze democratische plicht om alle oorzaken en verantwoordelijkheden bloot te leggen. We moeten kunnen uitklaren wie de laatste jaren welke belangen diende”, klinkt het bij de vier Europese N-VA-parlementsleden.

In de plenaire vergadering heeft de ECR-fractie, waar de N-VA in het Europees Parlement deel van uitmaakt, al vaker om een transparant debat gevraagd over de Griekse crisis. “De meerderheid in het parlement weigerde dit debat te agenderen. Nu willen ze enkel een gesprek in beperkte kring en achter gesloten deuren organiseren met de Griekse beleidsdragers. Maar de Griekse bevolking en alle Europese belastingbetalers hebben recht op transparantie. En dus moet er een echte onderzoekscommissie komen in het Europees Parlement. Geen zoveelste vrijblijvende resolutie of rapport, maar een grondig onderzoek waarbij man en paard worden genoemd”, vindt N-VA-Europarlementslid Sander Loones. Loones is ook vice-voorzitter van de economische en monetaire commissie in het Europees Parlement.

N-VA wil een onderzoek op Europees parlementair niveau om de Griekse crisis te ontleden. Zo moet de rol van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank, en de Eurogroep worden bestudeerd, én moet vanzelfsprekend duidelijkheid ontstaan over het optreden van de Griekse regeringen.

“Als Europese Parlementsleden moeten we onze controlerol ten volle opnemen en deze hele kwestie tot op het bot onderzoeken. Wie is verantwoordelijk voor de economische en sociale ravage in Griekenland? Wie heeft het bestaan van de euro in gevaar gebracht? Hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden? Dit draait niet enkel om het Griekse volk, maar ook om het geld van de Vlaamse belastingbetaler. Alle verantwoordelijken van deze crisis moeten rekenschap afleggen”, zegt N-VA-delegatievoorzitter Mark Demesmaeker.

Loones verwijst ten slotte naar het feit dat de invoering van de euro ‘als een slaappil werkte’. Verschillende landen kregen zo toegang tot goedkope leningen waardoor ze boven hun stand konden leven. “Ze voerden een beleid dat ze zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Zo maakte de krakkemikkige monetaire unie ontsporingen zoals in Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje nagenoeg onvermijdelijk. Verschillende crisislanden hebben, in tegenstelling tot Griekenland, wél bijgestuurd met sterke sociaal-economische hervormingen. Willen we in de toekomst situaties als in Griekenland vermijden, dan zullen we de monetaire unie moeten versterken, in het bijzonder door de lidstaten opnieuw verantwoordelijk te stellen voor hun beleidskeuzes.”