Verhuisplannen voor herten in De Averegten

hertenVerhuisplannen voor herten in De Averegten

De privé-eigenaar van de herten die lopen in het Provinciaal Groendomein de Averegten zal tegen volgende zomer een andere locatie zoeken voor de dieren. Dit is noodzakelijk om de herten gezond te houden.

In het Provinciaal Groendomein De Averegten is de laatste jaren een toenemende vernatting van de bodem merkbaar, wat zeer interessant is voor natuurwaarden. Voor de hertenwei in het domein is dit echter minder gunstig. Door de nattere bodem verzwakken de dieren en zijn ze gevoeliger voor infecties waardoor ze sneller ziek zijn.

De herten in De Averegten zijn al lange tijd een aantrekkingspool voor bezoekers en kinderen. Het welzijn van de dieren en hun jongen staat echter voorop en dan is een verhuizing in dit geval de beste oplossing.

Daarnaast bepaalt het bosdecreet dat De Averegten als historisch zeer oud bos moet hersteld worden (Ferraris bos). De dieren zijn hier dan niet op hun plaats en verhuizing was sowieso al binnen enkele jaren voorzien in het uitgebreide bosbeheerplan.

In overleg met de provincie werd besloten dat de eigenaar de dieren ten laatste volgende zomer overplaatst naar een betere locatie. Dit vraagt wel wat voorbereiding, want het is niet zo evident om herten te verplaatsen.