Komaf met M/V op vacatures

mvVlaamse overheid maakt komaf met M/V op vacatures

Vlaams minister van Gelijke Kansen en Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) is ambitieus. Naast haalbare streefcijfers voor de vertegenwoordiging van kansengroepen in het personeelsbestand maakt ze ook komaf met het vermelden van de bekende ‘M/V’ in de vacatures van de Vlaamse overheid.

“We moeten als Vlaamse overheid het goede voorbeeld geven”, zegt Vlaams minister Homans (N-VA). De ‘M/V’ wordt dan ook zeer bewust geschrapt in de vacatures van de Vlaamse overheid. “Niet alleen zijn die M/V in de meeste gevallen irrelevant, ook niet iedereen identificeert zich als ‘man’ of ‘vrouw’.” Alle vacatures zullen ook gescreend worden, verzekert minister Homans. “We moeten waakzaam zijn dat er enkel genderneutrale jobs gepubliceerd worden. Zo willen we niet langer spreken over ‘poetsvrouw’ maar over ‘poetshulp’.”

Daarnaast wordt vanaf heden op alle vacatureberichten van de Vlaamse overheid expliciet vermeld dat talent de voorkeur krijgt op gender, afkomst, geaardheid, handicap of chronische ziekte. “In onze anti-discriminatieclausules voegen we daar nog genderidentiteit en genderexpressie aan toe”, aldus minister Homans. “We willen als overheid afstappen van de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ en ons aanpassen aan de realiteit en de diversiteit van onze samenleving.”

Om de vooropgestelde streefcijfers voor kansengroepen te halen, zijn vooral inspanningen met betrekking tot in- en doorstroom nodig. De Vlaamse overheid zet hier steeds meer op in, met diversiteitsopleidingen voor selectoren, een aantrekkelijke en toegankelijke vacaturesite, gerichte samenwerking met doelgroepenorganisaties, maar ook met netwerking, mentoring en coaching voor personeelsleden die reeds in dienst zijn. De diversiteitsambtenaar, die verantwoordelijk is voor het uitbouwen van het diversiteitsbeleid, zal de Vlaamse overheid hier blijvend bij ondersteunen.

Wie op zoek is naar vacatures bij de Vlaamse overheid, kan die vinden op www.werkenvoorvlaanderen.be.