...

N-VA palmt voor één dag de Schorre in

N-VA palmt voor één dag de het Provinciaal Domein De Schorre in. De schorre (Boom) doet bij velen een lichtje branden want is dat ook niet de plaats waar binnen ongeveer een maand het grootse muziekfestival Tommorowland plaats vindt? Inderdaad! Daar verzamelden vandaag ongeveer 4.000 leden van N-VA om samen met de voorzitter 1 jaar N-VA bestuur te vieren zowel Vlaams als federaal.
Image00004
Reeds voor 10u begonnen de mensen te schuiven richting ingang want pas om 10.30u mocht iedereen binnen op het festivalterrein. Daar werden ze opgewacht door de band 4 kids, die op het grote podium de vele kinderen welkom heetten en hen met hun vrolijke deuntjes tot dansen en zingen uitnodigden. Maar niet alleen de kinderen, ook de volwassenen werden mee gesleurd in het jonge enthousiasme van de band.
Image00007
Omstreeks het middaguur was het tijd voor de voorzitter om het podium te betreden. In zijn bevlogen feesttoespraak had hij het onder meer over het vele werk dat de N-VA ministers al hadden verricht zowel Vlaams als federaal. De exelenties werden dan ook onder luid applaus op het podium geroepen. Federaal minister van financiën Johan Van Overtveldt moest verstek laten gaan omwille van werkzaamheden in Sofia.
Image00043
‘De motor slaat opnieuw aan. De auto is vertrokken. Maar we hebben de eindbestemming nog lang niet bereikt. De koers is veranderd, maar we moeten nog een heel eind doorrijden. En er zullen nog veel verkeersdrempels opduiken onderweg. De kracht van stilstand en staking zal ons blijven tegenwerken’, vatte De Wever het afgelopen jaar en de rest van de legislatuur samen.

We hebben twee voorwaarden voor de taxshift ging de voorzitter verder. De middenklasse mag niet de dupe worden: ‘De werkende Vlaming, de kleine spaarder, de huiseigenaars en de huurders mogen niet opdraaien voor belastingen die zogezegd enkel en alleen bedoeld zijn voor de grootste vermogens. Dat gaan wij nooit toelaten.’ Daarnaast is een taxshift ‘alleen mogelijk als we de belastingen verschuiven én verlagen”. ‘We moeten meer geven dan we nemen.’ En dat betekent dus onvermijdelijk dat we nog verder moeten besparen op de uitgaven van de overheid, luidde het.
Image00041
En toen had hij het nogmaals over dat er nog steeds te veel inefficiëntie bestaat in de sociale zekerheid: ‘Er gaan te veel middelen naar de structuren in plaats van naar de mensen die ze echt nodig hebben. Wij willen een sociale zekerheid die sociaal en zeker is. Zodat mensen kunnen rekenen op hulp in moeilijke periodes, zodat ouderen gerust kunnen uitkijken naar hun oude dag en zodat niemand in schrijnende armoede moet leven.’

De CD&V zal het graag horen. Het is amper een week geleden dat Wouter Beke op hun bijeenkomst nog eens benadrukte dat er absoluut geen besparingen mogen komen in de sociale zekerheid! Benieuwd wat dat gaat worden? Tenslotte deed Bart De Wever nog een oproep voor de roodshow en riep iedereen op om bloed te geven voor het Rode Kruis en zo echt Helfie te worden. Na zijn toespraak gingen de kraampjes open en kon de N-VA familiedag echt van start gaan. Meer foto’s op onze Facebookpagina.
Image00048