Nieuwe plannen op stapel in het voordeel van fietsers

fietsNieuwe plannen op stapel in het voordeel van fietsers

Gent streeft er naar om een echte fietsstad te worden. Hier werden de laatste maanden heel wat inspanningen voor geleverd. Deze week zijn er opnieuw een aantal belangrijke stappen gezet in deze richting. Gisteren nog werden door de Gentse gemeenteraad vier bestekken voor studieopdrachten goedgekeurd om fietsbruggen of – onderdoorgangen te realiseren.

Daarnaast zijn de studieopdracht voor de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorlijn 58 aan de Dampoort én het bestek voor de fietsonderdoorgang onder de Rozemarijnbrug goedgekeurd in het college van 28 mei 2015.

Deze laatste dossiers zullen nog worden voorgelegd aan de gemeenteraadsleden tijdens de commissie Openbare Werken en Mobiliteit op 11 juni en de gemeenteraad van 22 juni 2015.

Gisteren (27 mei 2015) werden door de gemeenteraad vier bestekken voor studieopdrachten goedgekeurd in het voordeel van de fietsers in Gent.

Het gaat over studieopdrachten voor de vervanging van de bestaande Tweegatenbrug door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan het van Hembysebolwerk, de renovatie en verbetering van de bestaande onderdoorgang onder de Ekkergembrug, een nieuwe onderdoorgang onder de Contributiebrug aan Coupure Links en een haalbaarheidsstudie voor de optimalisatie van de bestaande fietspaden op de Buchtenbrug.

De bedoeling is dat de eerste drie voornoemde projecten worden gerealiseerd tegen 2017 – 2018.

Daarnaast keurde het college van burgemeester en schepenen vandaag (28 mei 2015) ook de studieopdracht goed voor de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorlijn 58 aan de Dampoort.

Ondertussen is er ook een oplossing gevonden voor het doodlopende fietspad langs het Bijgaardepark in Sint-Amandsberg. Fietsers mogen binnenkort dag en nacht over het winkelterrein tot aan de Dendermondsesteenweg.

Ook het bestek voor de realisatie van de fietsonderdoorgang onder de Rozemarijnbrug werd vandaag door het college goedgekeurd. Deze zou worden gerealiseerd in het begin van 2016.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: “Dit zijn opnieuw stappen in de goede richting om een echte fietsstad te worden. We blijven verder timmeren aan de weg. Stukje bij beetje wordt de verandering merkbaar voor de fietsers in onze stad.”

Met deze fietsvriendelijke ingrepen wil de Stad Gent haar kandidatuur voor de verkiezing van Fietsstad 2015 extra onderlijnen. De voorbije jaren werd er immers ook al fors geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, met voorbeelden als de aanleg van de fietsas Henegouwenstraat – Zwartezusterstraat en heel wat fietspaden en -suggestiestroken verspreid over Gents grondgebied. Onlangs nog werd een gebiedsdekkend fietsstallingsbeleid gelanceerd. Behalve ingrepen op het vlak van infrastructuur zorgde de Stad Gent ook voor een fietsdiefstalpreventiebeleid.

Meer info: http://www.mobiliteitgent.be/gekopdefiets