Europees Parlement stemt voor vrijhandelsverdrag Amerika

euroHet Europees Parlement stemt vóór ambitieus vrijhandelsverdrag met Amerika

In het Europees Parlement stemde de commissie Internationale handel vandaag over TTIP, het vrijhandelsakkoord dat Europa wil afsluiten met de Verenigde Staten. Het Parlement formuleerde een aantal interessante aanbevelingen om te komen tot een evenwichtig en gedragen vrijhandelsakkoord. “Een goed handelsakkoord zal onze consumenten een ruimere keuze geven tussen meer, betere en goedkopere producten”, vindt Europarlementslid Sander Loones (N-VA).

De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen sinds juni 2013 over het Trans-Atlantisch Partnerschap voor Handel en Investeringen (TTIP). Het vrijhandelsverdrag moet zorgen voor economische groei, extra investeringen en jobcreatie door tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen weg te werken. De Europese Commissie leidt de onderhandelingen en kreeg hiervoor een onderhandelingsmandaat van de Raad van Ministers. Nu voegt het Europees Parlement zijn aanbevelingen toe aan het debat.

Loones ziet belangrijke kansen voor Vlaanderen in TTIP: “Een goed handelsakkoord is vooral goed voor onze consumenten. Zo krijgen zij meer keuze tussen betere producten aan lagere prijzen. Europese bedrijven zullen ook makkelijker toegang krijgen tot de Amerikaanse markt. Dat is vooral belangrijk voor onze open Vlaamse economie. Vlaanderen is nog altijd goed voor 80 procent van de Belgische export.”

Met haar ambitieus standpunt zendt het Parlement een belangrijk signaal uit. Dit moet vertrouwen wekken om door te zetten met de lopende onderhandelingen. Toch krijgt TTIP ook veel kritiek. Sommigen beweren dat de onderhandelingen ten koste zouden gaan van onze strenge Europese normen op het vlak van voedsel, milieu, gezondheid en consumentenbescherming. Bovendien zou TTIP een inbreuk vormen op onze openbare dienstverlening, en grote investeerders te veel beschermen.

Loones spreekt dit echter tegen: “Dit rapport doorbreekt de vele mythes die over TTIP bestaan. Het onderhandelingsmandaat van de Commissie is steeds duidelijk geweest, maar sommigen verkiezen oneerlijke communicatie boven een toekomstgericht beleid. TTIP raakt niet aan de openbare dienstverlening in het onderwijs of de gezondheidszorg, het Europees voorzorgsprincipe blijft overeind en niemand hoeft te vrezen dat hormonenvlees of chloorkippen straks onze Europese markt overspoelen.”

Opvallend is dat de Europese socialisten vandaag, net als de N-VA, op de eindstemming op het groene knopje hebben gedrukt en dat zij ook vóór de opname hebben gestemd van een arbitragemechanisme voor investeerders (het zogenaamde ISDS, Investor-State Dispute Settlement). En dit terwijl ze al maanden felle oppositie voeren. “Eindelijk laten de Europese socialisten de populistische heksenjacht achter zich”, zegt Loones. “Ik ben erg blij dat zij zich nu inschrijven in een constructief debat. Ik hoop dat ook sp.a en PS het voorbeeld van hun Europese collega’s volgen en dat dit het einde betekent van de misplaatste bangmakerij. Dat is vooral in het belang van onze consumenten en onze ondernemingen.”

Dit ambitieuze TTIP-rapport van het parlement is niet-bindend voor de onderhandelaars. Toch kan het belang ervan niet worden onderschat. Het Europees Parlement dient aan het einde van de rit namelijk wel zijn goedkeuring te geven aan het uiteindelijk bereikte akkoord.