Beroep tegen Summerfestival en Laundry Day afgewezen

summerBeroep tegen stedenbouwkundige vergunning Summerfestival en Laundry Day afgewezen

BEROEP 12 BUURTBEWONERS TEGEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VOOR SUMMERFESTIVAL EN LAUNDRY DAY 2015 AFGEWEZEN DOOR DE PROVINCIE ANTWERPEN

De Deputatie van de Provincie Antwerpen heeft het beroep van de 12 buurtbewoners tegen de stedenbouwkundige vergunning voor Summerfestival en Laundry Day 2015 afgewezen. Hiermee blijven beide festivals een toekomst hebben in de stad Antwerpen.

Het beroep dat op 18 maart 2015 door 12 buurtbewoners werd ingediend tegen de stedenbouwkundige vergunning, dat op 30 januari 2015 door de stad Antwerpen werd toegekend, is afgewezen door de Deputatie van de provincie Antwerpen.

“ Uiteraard zijn we zeer blij met de beslissing die de Deputatie heeft genomen, nadat eerder de stad Antwerpen deze vergunning reeds had goedgekeurd. We hadden er vertrouwen in. Bij de aanvraag zijn alle verplichte studies uitgevoerd en hebben alle instanties zoals o.a. het agentschap Natuur & Bos, na grondig onderzoek, de nodige positieve adviezen verleend”, aldus Matthias De Caluwe, Public Affairs adviseur van de organisatie achter Summerfestival en Laundry Day.

Nadat eerder de milieuvergunning en de toelating “organisatie evenement” werden goedgekeurd, en hiertegen geen beroep werd aangetekend, volgt nu dus de stedenbouwkundige vergunning. Alles was/is dus aanwezig om er opnieuw succesvolle edities van te maken.

“We hebben de voorbije 17 jaar op Rechteroever bewezen om met respect voor de buurt en omgeving beide festivals succesvol te organiseren. We willen onze reputatie hoog houden en hechten enorm veel belang aan de relatie met de buurt. Daarom hopen we op een kans om in dialoog te kunnen treden met onze geburen op Linkeroever. We zijn ervan overtuigd dat we geen beter bewijs van onze goede bedoelingen kunnen geven dan een succesvolle editie 2015 van Summerfestival!”, stelt Matthias De Caluwe duidelijk.

Uit respect voor de Raad van State en de 2 buurtbewoners, wenst de organisatie aangaande het beroep bij de Raad van State omtrent de “geluidsmachtiging”, voorlopig niet te reageren tot het officiële arrest er is.