...

Kinderbijslagfondsen van Vlaamse Brusselaar uitgesloten bij overleg

kinderenKinderbijslagfondsen van Vlaamse Brusselaar uitgesloten bij overleg door Brusselse regering

“De kinderbijslagfondsen van de Vlaamse Brusselaars worden door de Brusselse regering uitgesloten”, stelt Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene. “Sinds de zesde staatshervorming is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel bevoegd voor de kinderbijslag. Onder het mom van ‘schaalvergroting’ wordt er enkel overleg gepleegd met de kinderbijslagfondsen die 40.000 leden in Brussel en Wallonië hebben. De kinderbijslagfondsen met Vlaamse wortels hebben bij de globale Brusselse bevolking niet zoveel leden. Maar het zijn wel de kinderbijslagfondsen van de Vlaamse Brusselaar. ‘Schaalvergroting’ is hier een verbloemd synoniem voor uitsluiting.”

Minister Frémault gaf geen antwoord op de expliciete vraag van Dhaene of de Vlaamse kinderbijslagfondsen betrokken werden bij het overleg over kinderbijslag, maar verwees enkel naar de keuze van het Brussels beleid voor ‘schaalvergroting’.

Liesbet Dhaene: “Het is waar dat de activiteiten van de kinderbijslagfondsen met Vlaamse wortels in Brussel kleinschalig zijn als je het bekijkt over de hele Brusselse bevolking. Maar als je het bekijkt over de Vlaamse Brusselaars, zijn zij wel de hoofdactoren.” De meeste Vlaamse Brusselaars zijn lid van een Vlaams kinderbijslagfonds. Deze beleidskeuze heeft dus tot gevolg dat de kinderbijslagfondsen van de Vlaamse Brusselaars niet betrokken worden bij het overleg over het Brussels beleid inzake kinderbijslag. Dhaene vervolgt: “Onder het mom van schaalvergroting wordt één gemeenschap in Brussel benadeeld.”

Met de zesde staatshervorming zijn er een aantal bevoegdheden overgedragen naar de GGC. De bedoeling was dat deze bevoegdheden konden worden uitgeoefend op een manier, aangepast aan de Brusselse eigenheid. Franstalige partijen hebben echter afgesproken om het Brussels beleid af te stemmen op het Waals beleid. Dat zijn de zogenaamde Sainte-Emilie-akkoorden. ‘Verbrusseling’ werd met andere woorden ‘verwallonisering’. Dhaene: “Met de Brusselse beleidskeuze om de kinderbijslagfondsen die de Vlaamse Brusselaar als leden hebben niet te horen, wordt de verwallonisering van de Brusselse kinderbijslag ingezet.”