Dilbeek zegt neen tegen kinderarmoede

logo tegen kinderarmoede
Met de ondertekening van een charter sluiten maar liefst dertig organisaties zich aan bij de strijd tegen kinderarmoede. Dat is het resultaat van een jaar hard werken rond het thema in het project “de cirkel doorbreken”.
Geboren worden in armoede geeft aan een kind minder kansen om zijn talenten te ontwikkelen. De gevolgen van opgroeien in armoede zijn niet min.
Het afgelopen jaar werkten gemeente en OCMW Dilbeek daarom samen met meer dan 30 geëngageerde partnerorganisaties, waaronder alle Dilbeekse kleuter- en lagere scholen.

De samenwerking kaderde binnen het kinderarmoedeproject ‘de cirkel doorbreken’, dat Dilbeek realiseerde met financiële steun van de federale overheidsdienst POD Maatschappelijke Integratie. De nadruk van het project lag op sensibilisering en het creëren van een draagvlak voor het bestrijden van kinderarmoede. Dit resulteerde in het charter ‘kinderarmoede, neen!’. Tijdens een groot slotmoment op 30 april 2015 in CC Westrand ondertekenden meer dan 30 organisaties en scholen dit charter. Ook het voltallige Dilbeekse schepencollege tekende present om het charter te steunen. Want armoede pak je niet alleen aan, het is een zaak van iedereen.

Met het ondertekenen van dit charter engageren alle partners zich om een gezamenlijke en krachtgerichte visie over kinderarmoede uit te dragen om de armoedespiraal te doorbreken. Door kansen op maat te bieden, elke dag opnieuw, en te blijven geloven in de mogelijkheden van het kind. Door ervoor te zorgen dat mensen in armoede hun eigen krachten kunnen aanwenden om deel te nemen aan alle aspecten van de samenleving.
ondertekenaars charter tegen armoede
In dialoog durven gaan met mensen in armoede is ontzettend belangrijk. Niet over mensen in armoede praten, maar met hen is de boodschap. Om die reden zette OCMW Dilbeek een jaar lang een samenwerking op met een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede (TaO Armoede). Brigitte Vander Herten ondervond armoede aan den lijve en volgde een vierjarige opleiding om haar armoede-ervaring professioneel te kunnen inzetten.

Door een ervaringsdeskundige in te schakelen leerden de organisaties kijken door de bril van gezinnen en kinderen in armoede. Met het onderschrijven van het charter engageren alle organisaties en scholen zich om langdurig samen te werken omdat armoedebestrijding een proces is en geen eindpunt kent.

Tijdens het slotmoment nodigde staatssecretaris Elke Sleurs, bevoegd voor armoedebestrijding, de Dilbeekse burgemeester Willy Segers uit voor de ondertekening van de “verklaring van de burgemeester tegen kinderarmoede”. ‘De “Verklaring van Burgmeesters tegen Kinderarmoede” ondertekenen is niet zomaar een symbolische, vrijblijvende daad.’ benadrukt staatssecretaris Sleurs. ‘Het is een uitgesproken engagement om strategieën en acties op korte, middellange en lange termijn te ontwikkelen in de strijd tegen kinderarmoede.

Steden en gemeenten hebben hiervoor heel wat hefbomen in handen via hun onderwijsinstellingen, hun OCMW’s, huisvestingsprojecten, zorgverstrekking, gezondheidsvoorzieningen en hun cultuur en ontspanning.’
‘Dilbeek zet hier voluit op in en is trots op het engagement van dit brede samenwerkingsnetwerk van lokale en regionale partners. De cirkel van armoede doorbreken voor de kinderen die vandaag en morgen opgroeien in Dilbeek, dat is onze ambitie.’ benadrukt Lies Vereecke, OCMW-voorzitter en schepen Welzijn Dilbeek.Het charter ‘Kinderarmoede, neen!’ is een initiatief van alle partnerorganisaties van het kinderarmoedenetwerk. ‘De cirkel doorbreken’:

gemeente en OCMW Dilbeek, Kind en Gezin, CLB Pieter Breughel, CLB Noordwest-Brabant, CLB GO! De Ring, CAW Halle-Vilvoorde, Solidariteit voor het Gezin, CGG PassAnt vzw, VONK (Vrijblijvend ondersteuningsnetwerk voor ouders met jonge kinderen), gemeentelijke basisschool ’t Keperke, gemeentelijke lagere school De Klimop, gemeentelijke lagere school De Kriebel, gemeentelijke lagere school Jongslag, Scholengemeenschap Samen voor Beter, vrije kleuterschool Trip Trap, vrije basisschool Klavertje Vier, vrije basisschool Sint-Alena, vrije basisschool Don Bosco, vrije kleuterschool Savio, vrije lagere school Broederschool, vrije kleuterschool Regina Caeli, vrije lagere school Regina Caeli, vrije kleuterschool Klein Klein Kleuterke, basisschool GO! De Vlinder.

Welzijnskoepel West-Brabant, Welzijnsschakel Dilbeek, De Rand vzw, CVO Merchtem & Ternat, Riso Vlaams-Brabant, CCD Westrand, zwembad Dilkom, Infano, Kinderdagverblijf Savio en vzw gemeentelijke kinderopvang.
Een initiatief gerealiseerd met steun van de POD Maatschappelijke Integratie, TaO Armoede, Agentschap Integratie en Inburgering PRIC Vlaams-Brabant.

Voor de aankomst van Elke sleurs was er nog een klein incident toen drie leden van SP.A en jong groen een spandoek wilden ophangen tegen de “hypocriete houding” van Elke Sleurs vond de plaatselijke N-VA secretaris te ver gaan. Daarom verwijderde hij het en ging er mee op de loop! Elke Sleurs merkte weinig of niks van het incident. Achteraf werd het incident trouwens bijgelegd door de secretaris en de drie actievoerders.