6 op 10 werkgevers wil elektronische ecocheque

ecocheque6 op 10 werkgevers wil elektronische ecocheque

Vandaag geeft 4 op 10 ondernemers ecocheques aan zijn werknemers. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij 612 werkgevers. De meerderheid geeft dus geen ecocheques aan zijn werknemers. Opmerkelijk, van wie wel ecocheques uitreikt, zegt 8 op 10 dit enkel te doen omdat de cao hen daartoe verplicht. “De ecocheques zijn geen breed gedragen extralegaal voordeel. Vooral de hoge kostprijs en de administratieve rompslomp schrikken werkgevers af”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. 6 op 10 werkgevers is voorstander van de elektronische ecocheque. UNIZO pleit hier al jaren voor. Vorige maand nog keurde UNIZO hierover in de Nationale Arbeidsraad een advies goed. Volgens UNIZO biedt de elektronische ecocheque heel wat voordelen. Ze verwijst naar de lagere administratieve rompslomp, minder kosten voor zowel de werkgever als de handelaar die de ecocheque ontvangt en de mogelijkheid om meer concurrentie tussen de uitgevers te creëren die de kosten drukt. De ondernemersorganisatie pleit voor een snelle omschakeling naar een elektronische ecocheque.

4 op 10 werkgevers klaagt over de administratieve rompslomp bij de papieren ecocheque. Bijna 1 op 2 werkgevers hekelt de bijkomende kosten voor de werkgevers. De elektronische ecocheque vindt meer ingang bij werkgevers, op voorwaarde dat de kost voor de werkgever verlaagt en dat de ecocheque dan op dezelfde kaart komt als de maaltijdcheque.

Veel winkeliers zijn niet gek op de ecocheque. Op veel plaatsen willen ze deze zelfs niet aanvaarden, winkeliers zijn natuurlijk niet verplicht de ecocheque te aanvaarden. De reden hiervan is het kostenplaatje dat de winkelier moet afstaan op het ontvangen bedrag.