Weyts roept alle schepenen Dierenwelzijn bij elkaar

de hondenmaffiaWeyts roept alle schepenen Dierenwelzijn bij elkaar

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts roept alle schepenen van Dierenwelzijn bij elkaar voor een eerste jaarlijks overleg. Weyts wil het overleg gebruiken om het lokale beleid voor dieren verder op punt te stellen. “Op zowel Vlaams als lokaal niveau kunnen we zorgen voor meer dierenwelzijn.”

Het was Vlaams Parlementslid Sofie Joosen die de kat de bel aanbond. “Eindelijk hebben we in Vlaanderen een echte minister van Dierenwelzijn”, zegt Joosen. “Maar ook op lokaal vlak is er nog veel werk aan de winkel om het Dierenwelzijn structureel te verbeteren.” In een schriftelijke vraag drong Joosen daarom aan op een snelle bijeenkomst van de lokale verantwoordelijken voor Dierenwelzijn.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts belooft in zijn antwoord aan Joosen een eerste groot overlegmoment op donderdag 25 juni. Bedoeling is om de gemeenten wegwijs te maken in de bestaande regelgeving, het beleid van minister Weyts toe te lichten en een onderlinge uitwisseling van goede praktijken en ideeën te stimuleren. “Elke gemeente kampt wel met een probleem van zwerfkatten”, geeft Weyts als voorbeeld. “Tijdens het overlegmoment op 25 juni kan iedereen inspiratie opdoen om dit probleem humaan aan te pakken.”

72 Vlaamse steden en gemeenten hebben vandaag al een schepen van Dierenwelzijn. Vaak is het wel nog onduidelijk welke bevoegdheden deze lokale schepenen precies hebben en over welke beleidsinstrumenten ze beschikken. “Met de juiste motivatie, informatie en inspiratie kunnen de schepenen van Dierenwelzijn sterke bondgenoten zijn om de situatie voor dieren in heel Vlaanderen duurzaam te verbeteren”, weet Weyts.

Provincie
Aantal gemeenten met een schepen van Dierenwelzijn

Vlaams-Brabant
19

Limburg
17

Antwerpen
15

West-Vlaanderen
12

Oost-Vlaanderen
9

Ook gemeenten die nog geen schepen van Dierenwelzijn hebben krijgen een uitnodiging voor het grote overleg op 25 juni. Weyts: “Met of zonder schepen: elke gemeente zou bezig moeten zijn met Dierenwelzijn.”

Maar ook op het vlak van vervolging en een kordate aanpak van dierenmishandeling worden stappen vooruit gezet. Het Parket van de procureur des Konings van Limburg geeft alvast het goede voorbeeld en wil dat één of twee inspecteurs per politiezone het Dierenwelzijn in de zone mee opvolgen. Het parket werkt daarvoor samen met de diensten van minister Weyts. “Het is positief dat het parket ook op vlak van vervolging dierenwelzijn ernstig neemt en daarover trouwens ook een infomoment organiseert voor de lokale politie op 30 april”, aldus de minister.

Joosen reageert tevreden op het antwoord van minister Weyts. “Voor het eerst wordt de bevoegdheid Dierenwelzijn serieus genomen en stevig verankerd in Vlaanderen: op gewestelijk én op lokaal niveau.”