...

Brusselse regering heeft lak aan parlementaire controle rond mobiliteit Docks Bruxsel

Cieltje Van Achter
“De Brusselse regering blijft het mobiliteitsprobleem rond Docks Bruxsel minimaliseren”, stelt Brussels N-VA-parlementslid Cieltje Van Achter. “De commissie Territoriale Ontwikkeling ondervroeg vandaag minister-president Vervoort over Docks Bruxsel, maar de minister-president vergeet zijn dossier mee te brengen naar het parlement. Over de mobiliteitsproblematiek heeft de commissie geen antwoorden gekregen. Ofwel wil dit zeggen dat de minister-president lak heeft aan de parlementaire controle, ofwel tracht hij te verdoezelen dat de regering de mobiliteitsproblematiek rond Docks Bruxsel gewoon niet ernstig neemt.”

Vervoort wist het parlement wel te vertellen dat er vorige week een nieuw besluit werd genomen voor de socio-economische vergunning. Het vorige besluit werd immers door de Raad van State vernietigd. Dit besluit is volgens Vervoort “beter gemotiveerd”. Cieltje Van Achter: “Louter ‘een betere motivering’ zal heus niet volstaan. Bovendien heeft niemand in het parlement een idee wat die motivering precies inhoudt want Vervoort had zich niet de moeite getroost om het besluit mee te nemen.”

Cieltje Van Achter ondervroeg de minister-president opnieuw over hoe de regering de mobiliteitsknoop rond Docks Bruxsel nu concreet gaat aanpakken en welke werken er gepland staan. Cieltje Van Achter: “Dit is de derde maal dat ik de regering ondervraag over de mobiliteitsknoop rond Docks Bruxsel en de derde maal dat ik geen antwoorden krijg. Minister van Mobiliteit Pascal Smet verschool zich vorige keer achter het dossier dat hij nog van zijn administratie moest krijgen. En vandaag lag het dossier blijkbaar nog op het bureau van de minister-president. Niemand van de regering bekommert zich om het mobiliteitsprobleem terwijl de ruwbouw er al bijna staat.” De Raad van State vernietigde de socio-economische vergunning nochtans omdat deze geen voldoende antwoorden bevatte aangaande de mobiliteitsproblematiek. Terwijl er 140.000 tot 155.000 bezoekers per week verwacht worden en 21.700 verplaatsingen met de wagen op vrijdag. Tot op vandaag wacht ook het parlement op de antwoorden.