Uber integreren als aanvullend vervoersmiddel

busJONGCD&V over Uber: maximaal inzetten op innovatieve deeleconomie zal ook leiden tot goedkopere taxidiensten voor jongeren

JONGCD&V is enthousiast dat, zoals bleek uit een opiniestuk dat vanochtend in De Morgen verscheen, de Vlaamse Christendemocraten in de Uber discussie een voortrekkersrol opnemen. In dit artikel wordt onder meer gepleit om Uber te integreren als aanvullend vervoersmiddel op het openbaar vervoer, ter compensatie van de afgeschafte belbus.

Innovatieve mobiliteit

De opkomende deeleconomie zal een steeds grotere rol spelen in de samenleving. Uber is hier één van de meest gekende voorbeelden van: met een tik op de smartphone kan een gebruiker aan democratische prijzen voorzien in vervoer. JONGCD&V pleit, in overeenstemming met haar recente jaarlijks congres, voor een snelle en duidelijke wetgevende omkadering voor dergelijke initiatieven.

Flexibel openbaar landelijk vervoer

De kritiek dat op deze manier het landelijk openbaar vervoer wordt opgegeven, snijdt geen hout. In plaats van krampachtig vast te houden aan de oude, dure recepten, is het verstandiger om in te zetten op toegankelijke alternatieven waar zowel de consument als de overheid mee gebaat zijn.

Minder regeltjes voor de reguliere taxidiensten

Daarnaast heeft Uber pijnlijk duidelijk gemaakt aan welke onnodig uitgebreide regelgeving de taxi-diensten op dit moment onderworpen zijn. Paradoxaal genoeg zal de opkomst van Uber dan ook zuurstof geven aan haar bestaande concurrenten omdat de regelgeving teruggebracht kan worden tot de essentie: dat diensten bv. op een veilige manier worden aangeboden (verzekering, keuring), en belastingen op een correcte manier worden betaald.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: ”We zijn heel tevreden dat we als Vlaamse Christendemocraten vernieuwend durven nadenken. De opkomst van de peer-to-peer-economie is een onstopbare evolutie, de politiek moet hier dan ook de nodige ruimte voor creëren.
Daarnaast zijn taxi’s voor veel jongeren vandaag gewoonweg té duur. Uber en andere innovatieve initiatieven zullen leiden tot een goedkoper aanbod, nieuwe jobs én meer jongeren die zich op een veilige manier naar huis begeven na een ‘stapje in de wereld’.