Geraardsbergen – Huis van het Kind komt naast woonzorgcentrum

geraardsbergenHuis van het Kind komt naast woonzorgcentrum

Het Huis van het Kind dat erkend is door Kind en Gezin krijgt een definitief onderkomen in zaal De Plage, een annex van het woonzorgcentrum De Populier.

De kick-off vindt plaats op donderdag 30 april met een studiedag in JC De Spiraal.

Na de erkenning van het Huis van het Kind door Kind en Gezin, was het vinden van een geschikte locatie de volgende stap. Deze nieuwe dienst krijgt een definitief onderkomen in zaal De Plage, een annex van het woonzorgcentrum De Populier aan de Groteweg. De OCMW-raad keurde deze locatie goed op 15 april 2015. Het gebouw heeft een frisse uitstraling, is centraal gelegen en heeft het potentieel om een breed publiek aan te trekken.

In de heringerichte zaal komen een ontmoetingsruimte en speelruimte, de spelotheek, alsook een verpleegkabinet, een dokterskabinet en een gespreksruimte.

Vorming, ontmoeting en gezinsbegeleiding

Ook inhoudelijk krijgt de werking van het Huis van het Kind vorm. Er komt een universeel aanbod voor alle gezinnen met de aanwezigheid van het consultatiebureau van Kind en Gezin en de spelotheek. Daarnaast komen er ontmoetingsmomenten, vorming, opvoedingsondersteuning en groepswerking. En voor de kansarme gezinnen wordt voorzien in gezinsbegeleiding, huisbezoeken, cliëntoverleg, gezondheidszorg, de derdebetalersregeling en een perinataal aanbod in de spelotheek.

De verdere inhoudelijke invulling zal gebeuren in nauw overleg met alle partners. Er komt een stuurgroep die de werking zal opvolgen. Daarin zetelen naast Kind en Gezin ook de sociale organisaties, doelgroepparticipanten en het onderwijs.

Kick-off op 30 april

De kick-off van dit nieuwe initiatief wordt op donderdag 30 april gegeven. Dan vindt in Jeugdcentrum De Spiraal de studiedag Kind in Geraardsbergen plaats. De gastspreker, professor Michel Vandenbroeck van de Gentse universiteit, belicht de noden van de gezinnen en het belang van de ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders. Nadien wordt van gedachten gewisseld over de werking van het Huis van het Kind in Geraardsbergen.

Studiedag Kind in Geraardsbergen

Donderdag 30 april van 13 tot 15.45 uur in JC De Spiraal, Zakkaai 29, Geraardsbergen. Deelname is gratis.

Inschrijven kan tot 23 april via [email protected]