...

Geen VIPA subsidies voor Aalsterse woonzorgcentra

sarahGeen VIPA subsidies voor Aalsterse woonzorgcentra

Het OCMW van Aalst zal geen VIPA-subsidies krijgen van de Vlaamse Overheid voor de geplande vervangingsnieuwbouw Sint-Job en de nieuwbouw De Faluintjes in Baardegem. Het is nog wachten op de formele schriftelijke bevestiging, maar OCMW-voorzitter Sarah Smeyers kreeg gisteren – informeel – het slechte nieuws al te horen.

“Nadat de subsidie-aanvragen eind vorig jaar tijdig en correct waren ingediend bij de Vlaamse overheid konden we enkel wachten en hopen op een gunstig antwoord, maar het heeft helaas niet mogen zijn. We hebben echt alles gedaan wat we konden om minister Vandeurzen te overtuigen van het belang van de subsidies voor Aalst. We hadden een gesprek op zijn kabinet in februari en bezorgden een uitgebreide nota met foto’s en cijfermateriaal. We wezen op de precaire situatie van de huidige Sint-Job, de vervanging ervan door twee kleinere WZC’s waardoor er meer regionale spreiding van het aanbod kwam, zoals overigens door Vlaanderen gevraagd, de cijfers over de vergrijzing in onze stad en het aanbod in vergelijking met andere centrumsteden,.. Niet enkel ik, maar àlle OCMW-raadsleden hebben hun best gedaan om de dossiers te bepleiten via alle mogelijke kanalen en contacten, zélfs de oppositie.”, aldus Sarah Smeyers.

De budgettaire situatie van de Vlaamse Overheid speelt hier natuurlijk een grote rol, maar toch betreurt de OCMW-voorzitter de beslissing van minister Vandeurzen. Het was een goed onderbouwd dossier dat aan alle vragen en eisen die Vlaanderen stelt voldoet. Het is dan moeilijk om niet het gevoel te hebben dat de keuze van de projecten die al dan niet gesubsidieerd zullen worden eerder een politieke beslissing is.
“We zullen ons binnen de OCMW-raad moeten beraden over alternatieve financiering”, aldus nog voorzitter Smeyers, “want zelf, als OCMW, kunnen we de volledige financiële kost niet dragen. We hebben dat ook altijd duidelijk zo gezegd”

Indien de WZC’s niet gerealiseerd kunnen worden, zal dit een afbouw van het zorgaanbod voor bejaarden in Aalst, een verlies van ‘erkende bedden’ én van jobs tot gevolg hebben.