concessie cafetaria Dilkom getekend.

Vandaag werd in het Cafetaria van Dilkom de concessie-overeenkomst getekend tussen de raad van bestuur van Dilkom enerzijds en Didier Deville en Nathalie Clicque de huidige en toekomstige uitbaters van de cafetaria anderzijds. Voor de eerste maal wordt een concessie afgesloten tussen de EVA Dilkom en de uitbaters. In het verleden werd er een contract afgesloten met een brouwerij, die op zijn beurt de concessie afsloot met de uitbaters.

Dat betekende ook dat enkel de bieren van deze brouwerij mochten geschonken worden. Dilkom koos nu echter samen met de gemeente Dilbeek voor een andere formule zijnde een overeenkomst met een bierhandelaar en de gemeente en een concessie met de uitbater door Dilkom. Dus twee verschillende overeenkomsten.

Dat laat de uitbaters toe van hun kaart gevoelig uit te breiden met verschillende nieuwe bieren die vroeger niet mochten geschonken worden. Ook zijn Didier en Nathalie zinnens om maaltijden aan te bieden en dit aan democratische prijzen. Zeker en vast de moeite om eens te komen proeven.
Image00003
Voor de EVA Dilkom tekenden Bert Maes (voorzitter) Paul Van den Bosch (ondervoorzitter), Stef Desmet (directeur zwembad) en De Dobbeleer Frank (schepen van sport). Als waarnemer was ook nog Omer Langhendries aanwezig (voorzitter technische commissie). Na de officiële ondertekening werd er door de uitbaters nog een hapje en een drankje aangeboden aan de aanwezigen van de raad van bestuur om dit heugelijke feit te bezegelen. We wensen Didier en Nathalie langs deze weg veel succes voor de komende 9 jaar.
Image00005
www.cafetaria-dilkom.be