E.H.B.O. Cursus Groot-Bijgaarden succesvol afgerond.

Zoals ieder jaar richt het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Dilbeek, een gratis cursus E.H.B.O. in toegankelijk voor iedere inwoner. Deze cursus bestaat uit twee delen: Het eerste deel bevat de cursus eerste hulp, het tweede deel of de vervolgcursus heet Helper. Voor de tweede keer op rij (het wordt stilaan een traditie) werd er gekozen voor twee weekends in Maart om de volledige cursus te geven.

Het eerste weekend werd gepland op 28 Februari en 1 Maart voor locatie werd deze keer gekozen voor zaal Collegium in Groot-Bijgaarden. Omsteeks 8.45 kwamen 22 dapperen mondjesmaat binnen gewandeld oorspronkelijk waren er 26 maar 4 ingeschrevenen stuurden hun kat. Na het afwerken van de administratieve rompslomp was het tijd om met de les te beginnen.

aanvankelijk kregen de cursisten samen les toen het ging over de eerste 4 (belangrijke) stappen van eerste hulp, het zogenaamde stappenplan. Daarna toen de oefeningen begonnen werd de groep in twee opgedeeld zodat iedereen voldoende kon oefenen bij het aanleren van o.a de rautekgreep Image00016 (verplaatsen van iemand in gevaar), en stabiele zijligging ( houding bij een bewusteloos slachtoffer in afwachting van de hulpdiensten).

Ook werd er aangeleerd hoe men op een correcte manier de 112 moet bellen en welke inlichtingen er moeten vermeld worden, dit is heel belangrijk! en zo werd het zonder het te beseffen tijd om de lunch aan te spreken. iedereen was het erover eens ze hadden al veel geleerd. In de namiddag werd er zelfs geleerd te reanimeren met en zonder AED (Automatisch externe defribilator). Omstreeks 18u keerde iedereen moe maar voldaan huiswaarts.’s Anderendaags was er nog een half uurtje les en daarna werd het eerste deel afgesloten met een examen.

Op zaterdag 28 Maart kwamen door allerlei omstandigheden maar 16 mensen opdagen om het tweede deel (Helper) te volgen. Daar werd o.a geleerd en getoond met medewerking van een simulant hoe bepaalde wonden zoals brandwonden, schaafwonden, wonden met een vreemd voorwerp in enz… dienen verzorgt te worden.
Image00023

Ondanks het vroeg uur (verandering van winter-naar zomeruur) was iedereen op tijd voor de laatste halve dag cursus op zondag 29 Maart. Daar ging het vooral over de insectenbeten en vooral de wespen- en tekenbeet kwam uitgebreid aan bod. Ook werd er nog wat wondzorg geoefend met simulant en de verschillende verbanden werden aangeleerd.
Image00020
Na de lunch was het weer tijd voor het examen, en kon je in het lokaal waar de schriftelijke proef moest worden afgelegd een muis horen lopen. Omstreeks 17u hadden de cursisten het pand verlaten en begon voor de lesgevers de verbeteringen en delibiraties.
Image00007
Ondertussen weet iedereen of ze geslaagd zijn of niet en voor de niet geslaagden wordt er nog een oefenavond en een herexamen voorzien. In ieder geval iedereen wordt verwacht op zondag 10 Mei om 16u in de watermolen van Pede om daar hun brevet te ontvangen uit handen van Burgemeester Willy segers. Bij deze gelegenheid zijn ook alle geïnteresseerden meer dan welkom om de plaatselijke afdeling te steunen met een natje en een droogje. Het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Dilbeek heet alvast iedereen welkom. Tot dan!