Gentse scholen aan de slag met moestuinen

tuinGentse scholen aan de slag met moestuinen. De Stad Gent biedt gratis workshops en begeleiding aan scholen die met een moestuin aan de slag gaan. Een groot succes! Na een paar dagen waren de workshops al volzet.

De Stad Gent zet met haar duurzame voedselstrategie, Gent en garde, in op een lokaler en duurzamer voedselsysteem. De Stad stimuleert lokale voedselproductie vanuit het oogpunt van voedselvoorziening, maar ook vanuit sociaal of educatief perspectief. Scholen die aan de slag gaan met een moestuin zijn hier een voorbeeld van. In Gent zetten steeds meer scholen in op het kweken van eigen groenten, kruiden of kleinfruit om daar samen met de leerlingen activiteiten rond op te bouwen. De Stad Gent wil dat dan ook graag ondersteunen via informatie en begeleiding.

Professioneel advies voor school- of buurtmoestuinen

In Gent gaan steeds meer organisaties of groepjes mensen aan de slag met gemeenschappelijke moestuinen, zo ook scholen. Bij een bevraging van Gentse basisscholen begin 2014 bleek dat meer dan de helft een moestuin heeft of aan het opstarten is. Er bestaat een groot enthousiasme bij scholen, maar tegelijkertijd ook een behoefte aan informatie. Om hieraan tegemoet te komen organiseert de Stad Gent workshops voor leerkrachten of ouders en voorziet ze in begeleiding op maat.

Workshops

Op woensdagen 25 maart en 22 april 2015 worden workshops georganiseerd die inspelen op de meest voorkomende vragen van de scholen. Leerkrachten of ouders die actief zijn in de moestuin op hun school, kunnen er gratis aan deelnemen. De workshops vinden steeds plaats op een school die een moestuin heeft of aan het opstarten is. Op een paar dagen tijd waren de workshops volzet met vijfentwintig deelnemers per workshop.

– De eerste workshop focust op hoe je best begint aan een moestuin en op het gebruik van bakken hiervoor. Speelplaatsen in de stad zijn vaak versteend en lenen zich dan enkel voor moestuinen in bakken. Tijdens de workshop wordt gewerkt rond welke potten en bakken geschikt zijn, of en hoe je die zelf kan maken en hoe je goede grond samenstelt.

– Tijdens de tweede workshop gaan alle deelnemers aan de slag rond wat je best kweekt in het voorjaar en hoe je dat best aanplant. Mag alles door elkaar of juist niet? Hoeveel wortelen gaan er in één bak? Wanneer zijn de radijzen klaar? Alle gewasgroepen komen aan bod. Met de praktische richtlijnen kunnen de deelnemers hun schooltuin omvormen tot een mini eetbare plek.

Begeleiding op maat

Naast de workshops biedt de Stad Gent scholen ook de mogelijkheid om vijftien uur begeleiding te krijgen op hun school zelf. Ze krijgen daarbij coaching op maat met het oog op de juiste aanpak (bijvoorbeeld hulp bij de keuze van het materiaal, advies over teelten, advies over organisatie).

De Stad Gent biedt vergelijkbare begeleiding aan voor nieuwe buurtmoestuinen waarbij de begeleiding tot 10 dagen kan bedragen. De begeleiding van buurtmoestuinen zet zowel in op teelttechnische als organisatorische aspecten.

Schepen Tine Heyse: ‘Sinds de start van het schooljaar kregen al tien scholen en vijf buurtmoestuinen begeleiding. In 2015 en 2016 zullen daar nog een tiental scholen bijkomen. Door het stimuleren van moestuinen op school willen we de Gentse scholieren spelenderwijs kennis laten maken met de teelt van voeding.’

De begeleiding richt zich op moestuinieren op natuurlijke wijze: door bijvoorbeeld niet te spitten, de grond te mulchen (toedekken met een laag organisch materiaal), gebruik te maken van groenmateriaal dat aanwezig is op de site, regenwater te hergebruiken, geen kunstmest en geen pesticiden te gebruiken en biologische bestrijdingsmiddelen minimaal in te zetten.

Schepen Elke Decruynaere: ‘Leren doe je niet alleen in de klas. Dat hebben scholen al lang begrepen. Een eigen moestuin heeft veel educatieve mogelijkheden. Maar er komt natuurlijk ook veel bij kijken. De begeleiding is een mooie hulp en service van de Stad Gent voor de Gentse scholen.’

Erwin Willems, directeur van de Gaspard de Colignyschool, getuigde alvast enthousiast over de begeleiding: ‘We zijn heel positief over de begeleiding die we hebben gekregen. Ze hebben ons heel wat kennis bijgebracht van planten en teelten, ze hebben een schets gemaakt van de moestuin waarbij we dan de ouders hebben betrokken en ze hebben ons geholpen een gefaseerde aanpak uit te werken. Bovendien coachen ze ons in het gebruiken van veel recuperatiemateriaal waardoor we economisch en ecologisch aan de slag kunnen.’

Moestdazo? Eerste hulp bij Gentse kweek

Naast de gemeenschappelijke moestuininitiatieven biedt de Stad Gent ook advies aan alle inwoners die groenten, kruiden of fruit kweken. Een expert beantwoordt al je vragen over je eigen moestuin.

Woon je in Gent? Dan kan je elke werkdag per mail of telefonisch bij Moestdazo terecht,
tel. 09 268 23 53, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur, e-mail [email protected]

Geïnteresseerde scholen of buurtbewoners kunnen ook steeds contact opnemen met de Milieudienst van de Stad Gent.