Digitale inschrijving schoolopvang Tinkelbel wordt bijgestuurd

kinderenDigitale inschrijving schoolopvang Tinkelbel wordt bijgestuurd

Via de sociale media en de pers werd vorige week duidelijk dat er heel wat vragen bestaan over het nieuwe digitale inschrijvingssysteem voor de schoolopvang via Tinkelbel. Reeds in januari heeft gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil (OpenVld) hierover van gedachten gewisseld met de schepen bevoegd voor onderwijs Elke Decruynaere en aandacht gevraagd voor voldoende flexibiliteit. De schepen engageerde zich toen vanaf einde maart te evalueren en daar waar nodig bij te sturen.

Op de gemeenteraad van maandag 24/03 haalde raadslid Karanfil opnieuw de onduidelijkheden van het inschrijvingssysteem aan bij de bevoegde schepen, waarbij hij vroeg naar een meer flexibele aanpak.

Uit het antwoord van schepen Decruynaere blijkt dat zij deze signalen ter harte neemt en onduidelijkheden en misverstanden uit de wereld wil helpen. Zo heeft de schepen nu al een brief gericht aan alle gebruikers om één en ander te verduidelijken. “De doelstelling, namelijk weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten en hoeveel personeel we daar tegenover zetten, delen we. Al dienen we het boetesysteem eens goed tegen het licht te houden om niet de mensen te bestraffen die ter goedertrouw zijn”, aldus raadslid Mehmet Sadik Karanfil. “In de komende weken en maanden zullen we dit dossier van nabij blijven volgen in de commissies van de gemeenteraad”