Brusselse impasse rond verplichte inburgering gaat ten koste van nieuwkomers

brussel“De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) hypothekeert de kansen op tewerkstelling voor nieuwkomers in Brussel door onwil over een verplicht inburgeringstraject”, stelt Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene. “Dat nieuwkomers in Brussel verplicht een taalopleiding, een cursus maatschappelijke oriëntatie en een loopbaanbegeleiding moeten volgen, blijkt voor de meerderheid binnen de COCOF not done.”

Vluchtelingen blijken volgens een studie 90 procent meer kans te hebben om werk te vinden in Vlaanderen dan in Wallonië. “Dit is mee te danken aan het feit dat nieuwkomers in Vlaanderen sinds 2014 verplicht een inburgeringstraject moeten volgen dat bestaat uit een taalaspect, een cursus maatschappelijke oriëntatie en loopbaanbegeleiding”, legt Dhaene uit. “In Wallonië is enkel een eerste luik “onthaal” verplicht. Het tweede luik met taalopleiding, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanbegeleiding is volledig vrijwillig.”

Brussel heeft zich aan het begin van de legislatuur geëngageerd om inburgering voor nieuwkomers in Brussel verplicht te maken. De grote vraag is echter wat er precies verplicht zal worden: enkel onthaal of het volledige inburgeringstraject.

Het antwoord van collegelid Pascal Smet in het kader van een debat in de commissie Sociale Zaken gaf weinig hoop. Kort samengevat: zolang er binnen de Franse Gemeenschapscommissie geen knopen doorgehakt worden, kan Brussel niet vooruit. Uit het debat bleek nochtans een brede consensus bij onder andere N-VA, Open Vld, sp.a en MR voor een ruime invulling van een verplicht inburgeringstraject.