...

Aangifte levenloos geboren kind

kinderwagenLahaye-Battheu wil aangifte levenloos geboren kind mogelijk maken vanaf 12 weken. Het wetsvoorstel wordt donderdag in overweging genomen.

Open Vld Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu wil de ouders van een doodgeboren kind de keuze geven een aangifte te doen vanaf 12 weken zwangerschap. Vandaag gebeurt dit pas vanaf 26 weken. Naast de voornaam moet in het attest ook de achternaam kunnen worden opgenomen. Lahaye-Battheu, wiens wetsvoorstel donderdag opnieuw in overweging wordt genomen in de Kamer, wil hiermee de ouders ondersteunen bij het verwerkingsproces. De kwestie komt morgen ook ter sprake in de Kamercommissie Justitie.

Vandaag maakt de Burgerlijke Stand een ‘attest van aangifte van een levenloos kind’ op na een zwangerschapsduur van minstens 26 weken of 180 dagen. Een doodgeboren kind wordt niet in het geboorte- of sterfteregister opgenomen. Sinds 1999 hebben de ouders de mogelijkheid om hun levenloos kind wel officieel een voornaam te geven. De vooruitgang in de medische wetenschap zorgde er inmiddels voor dat kinderen al vanaf 20 weken of 140 dagen levensvatbaar zijn. De norm van 26 weken dateert nog uit de Napoleontische tijd en is dus achterhaald.

Lahaye-Battheu stelt voor om ouders de keuze te geven om vanaf 12 weken of de 4e maand zwangerschap aangifte te doen van een levenloos kind. “De medische grenzen van levensvatbaarheid zijn immers van geen belang voor de ouders die kampen met de pijn en het verdriet van het verlies”, aldus het liberale Kamerlid. “Het levenloos kind volwaardig erkennen, een voor- en achternaam geven en begraven kunnen het verdriet verzachten en verwerkingsproces ondersteunen.” Lahaye-Battheu benadrukt dat het tussen de 12 en 26 weken een keuze betreft, geen verplichting. Vanaf 26 weken blijft een aangifte de norm.

Het wetsvoorstel voorziet dat ouders naast een voornaam ook de achternaam in het attest kunnen laten opnemen. “Dit heeft immers geen enkel rechtsgevolg. We voorzien daarnaast in een overgangsbepaling die ouders tot een jaar na de inwerkingtreding de kans geeft om een achternaam toe te voegen.”

Het Kamerlid verwijst vervolgens naar het Vlaams decreet op Begraafplaatsen. “Dat bevat geen leeftijdsgrens, dus ouders kunnen indien gewenst hun levenloos kind -ongeacht de leeftijd- begraven. En na goedkeuring van dit wetsvoorstel kan ook dit met vermelding van voor- en achternaam.”

Brede steun en lange voorgeschiedenis

Lahaye-Battheu komt met haar wetsvoorstel tegemoet aan de wensen van de zelfhulpgroep ‘Met Lege Handen’ die getroffen ouders verenigt. Het voorstel houdt ook rekening met de deskundige adviezen van professoren van Overmeire en Verhofstadt-Denève.

Het Kamerlid diende dit voorstel een eerste keer in in 2009. Het is in overeenstemming met het federaal regeerakkoord dat voorziet in ‘nieuwe wetgeving rond de naam en registratie van levenloos geboren kinderen’. Op 8 januari 2015 liet de minister van Justitie in commissie weten dat hij nog voor de zomer met een eigen wetsontwerp wil komen. Daarin zou hij de aangifte pas mogelijk maken na 140 dagen of 20 weken en ook de achternaam laten toevoegen.

“De Kamer debatteert al jaren over dit thema. Het wordt stilaan tijd dat we tot een conclusie komen. Hetzij over een ontwerp van de minister, hetzij over de verschillende voorstellen in de Kamer. Maar voor ons is het alvast belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de gevoelens van de ouders. Die worden sowieso gekwetst, ongeacht de duurtijd van de zwangerschap”, besluit Lahaye-Battheu.