Zijn artsen tegen toegankelijkere consultaties

dokterZijn artsen tegen toegankelijkere consultaties ?

Vandaag publiceerde de Artsenkrant de resultaten van een enquête bij 1.100 huisartsen. Deze toont aan dat 2/3 van de artsen de derdebetalersregeling voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, vanaf 1 juli wettelijk verplicht, zal weigeren. Ze kondigen zowaar acties aan. sp.a-Kamerleden Karin Jiroflée en Maya Detiège reageren vol ongeloof.

Het is hallucinant dat de voornaamste redenen die de huisartsen aanhalen in hun verzet tegen de uitbreiding namelijk de administratieve overlast en de lange periode van terugbetaling. Jiroflée en Detiège erkennen deze organisatorische problemen maar wijzen er op dat dit een drogreden is, e-health kan dit perfect verhelpen. In het ziekenhuis en bij de apotheker verloopt de derdebetaler vandaag vlekkeloos vullen de sp.a’sters aan. “Onze grootste zorg in dit verhaal zijn de patiënten met chronische aandoeningen die de vele zorgkosten moeten dragen. De derdebetalersregeling kan hen in deze moeilijke periode al een beetje helpen.”

“Waarom stellen de huisartsen de belangen van de patiënt niet centraal en zoeken ze niet mee met de overheid om de administratieve overlast en de te lange terugbetaling aan te pakken?” E-health is voldoende gevorderd om deze ongemakken te overwinnen. Zowel de patiënt als de huisarts zal daarmee gebaat zijn. Detiège en Jiroflée zullen Maggie De Block confronteren met de corporatistische voornemens van de artsengilde. Ze zullen haar vragen welke sancties zij in petto heeft voor het niet-volgen van de wettelijke verplichting tot toepassing van de derdebetalersregeling voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

“Wij trachten al langer de derdebetalersregeling uit te breiden naar de hele bevolking.”, zeggen Jiroflée en Detiège. “Nu betalen de mensen het honorarium van de arts en kunnen ze dat achteraf terugvorderen via de mutualiteit. Wij ijveren ervoor dat de patiënt enkel het remgeld betaalt bij het doktersbezoek zoals in vele Europese landen.”