ACLVB verwerpt de wijzigingen

0
647

ACLBVBrussel, 10 maart 2015. Aangepaste beschikbaarheid: ACLVB verwerpt de wijzigingen aangebracht door de regering

Vandaag riep de ACLVB haar Nationaal Bureau bijeen om zich uit te spreken over de beslissing van de regering, het akkoord dat op 2 maart 2015 binnen de groep van 10 werd bereikt, slechts gedeeltelijk uit te voeren. De liberale vakbond betreurt ten zeerste deze keuze van de regering, die het overleg op een ernstige manier aantast en daarmee onvermijdelijk de sociale vrede op de helling zet. In de huidige context van lage werkgelegenheid en de gewesten die al veel moeite hebben met het begeleiden van werkzoekenden is een dergelijke maatregel onuitvoerbaar en zelfs kwetsend. De notie van aangepaste beschikbaarheid – nieuw bedachte term – kan onmogelijk gedefinieerd worden en zal een belangrijke bron van rechtsonzekerheid zijn.

De regering toont met dit standpunt aan dat ze geen enkele voeling heeft met het terrein. Haar houding roept vele vragen op… Deze notie zal vast en zeker interpretatieproblemen scheppen; mensen zullen ongepast en ongelijk behandeld worden. De situatie waarin ze terecht komen is er een van voortdurende onzekerheid. De sociale verhoudingen binnen de bedrijven zullen er alleen maar ingewikkelder op worden.

De ACLVB meent dat de regering Michel zich op sleeptouw laat nemen door dogmatische en politieke beschouwingen die andere doelen nastreven dan het bieden van een geloofwaardige oplossing voor de eindeloopbaanproblematiek.

De ACLVB zal nu overleg plegen met de twee andere vakbonden om te bekijken hoe het nu verder moet. Morgen zal ze aanwezig zijn op de vergadering van de groep van 10 om uitleg te geven bij de positionering van haar instanties. De vele vragen die de liberale vakbond heeft m.b.t. de brief van 6 maart van de Eerste Minister zullen dan ook toegelicht worden.

De Liberale Vakbond onderlijnt nog eens extra dat ze geenszins tegen betere begeleidingsmaatregelen voor oudere werknemers is, die zelf willen blijven werken en actief willen blijven op de arbeidsmarkt.