Sven Gatz lanceert het Burgerkabinet

sven gatz

sven gatzSven Gatz laat burger cultuurbeleid mee vorm geven en wil de burger meer betrekken bij zijn beleid en lanceert daarvoor het ‘Burgerkabinet.’ Dat is een initiatief om burgers te laten discussiëren en overeenstemming vinden over aanbevelingen voor een welbepaald beleidsthema. De bevindingen kunnen verder besproken worden in debatten in het parlement, in de media, maar ook concreet: in de beleidsbrief van de minister.

Minister Gatz haalt zijn inspiratie voor dit initiatief uit voorbeelden in binnen – en buitenland. Zo was er in 2004 de ‘Agenda 21 voor Cultuur’, een gelijkaardig project van de Verenigde Naties. In eigen land vond in 2011 de ‘G1000’ plaats, georganiseerd door David van Reybrouck. Ook in Vlaamse steden en gemeenten is met deze vorm van deliberatieve democratie reeds geëxperimenteerd. Zo was er de ‘Burgerbegroting’ in Antwerpen die burgers liet beslissen over wat er met 1 miljoen euro van de Antwerpse begroting moest gebeuren. In Kortrijk werd K-35 georganiseerd en via ‘Dorpsparticipatie 5’ en de ‘Wijkraden’ lieten Geraardsbergen en Mechelen mensen beslissen over een deel van hun belastinggeld.

Voor het eerst wil minister Gatz nu ook vanuit het Vlaamse niveau deze nieuwe democratische werkvorm uittesten voor cultuur: “Ik vind dat Vlaanderen deze bijkomende democratische laag moet verkennen. Als basisdemocraat wil ik met deze democratische innovatie in mijn cultuurbeleid de Dorpsstraat verbinden met de Wetstraat. Het Burgerkabinet is bovendien complementair aan het Cultuurforum, dat zich richt tot het culturele middenveld.”

Het eerste Burgerkabinet moet in september van start gaan. Na een grote online bevraging zal Sven Gatz een panel met zo’n 150 deelnemers vragen tot gemeenschappelijke ideeën en suggesties te komen over cultuurparticipatie. “Ik wil nagaan op welke manier cultuur vandaag beleefd wordt. Waarom nemen
mensen deel aan culturele activiteiten of waarom net niet? Op welke manier kan de drempel voor cultuurparticipatie verlaagd worden? Hoe kunnen cultuurhuizen beter inspelen op de behoeften van de burger. Of nog, hoe breng je cultuur tot bij de mensen in plaats van de mensen tot bij de cultuur?”

Iedereen krijgt de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor het Burgerkabinet. Een externe organisatie, die na een onafhankelijke procedure wordt aangeduid, zal dit panel op een representatieve manier samenstellen. Rekening houdend met de aanbestedingsprocedure verwacht minister Gatz dat
geïnteresseerden zich hiervoor nog voor de zomer zullen kunnen inschrijven.