Bedrijven bieden niet wat vrouwen zoeken

vrouwendagInternationale Vrouwendag: Bedrijven bieden niet wat vrouwen zoeken

Naar aanleiding van internationale vrouwendag 8 maart wijst ManpowerGroup op het onderschatte potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt. Volgens de International Labour Organisation (ILO) staan wereldwijd liefst 862 miljoen vrouwen op non-actief. Vrouwen die wel aan de slag zijn, groeien maar moeilijk door naar leidinggevende functies. Of ze stoten op het glazen plafond. Bij amper 5% van de Fortune 500-bedrijven staat een vrouw aan het hoofd. Een gemiste kans, want bedrijven met de meeste leidinggevende vrouwen zetten sterkere resultaten neer (tot 34% beter!), zo blijkt uit een recente studie van ManpowerGroup. De resultaten staan verzameld in een overzichtelijke infografiek.

• Wereldwijd nemen slechts 50,2% van de vrouwen deel aan het economisch leven tegenover 70% mannen.

• Bedrijven met de meeste leidinggevende vrouwen zetten sterkere resultaten neer (tot 34% beter!).

• 65% vrouwen vind flexibel werken belangrijk, maar slechts 28% van de werkgevers gaat in op de vraag.

• 51% vrouwen stelt dat ze geen duidelijk groeipad hebben, 47% vindt dat ze te weinig professionele ontwikkelingskansen krijgen.

• België staat 10e op 142 in Global Gender Gap Index 2014 van het Wereld Economisch Forum.

• Stakeholders moeten zich opstellen als ‘social engineers’ en samen de klassieke denkpatronen en attitudes overstijgen om zo de gendergelijkheid te stimuleren.

• ManpowerGroup doet een aantal aanbevelingen hoe bedrijven en organisaties de gendergelijkheid kunnen versterken om zo het aanwezige talent tot volle ontplooiing te laten komen.

• Download onze infografiek ‘Accelerate to Bridge the Gender Gap’ op het ManpowerGroup Knowledge Center (http://knowledgecenter.manpowergroup.be/nl).

Ondanks alle onderzoeken en cijfers die pleiten om komaf te maken met de genderongelijkheid stootten vrouwen maar moeilijk door naar leidinggevende posities in de ondernemingswereld. En dat terwijl cijfers van het Wereld Economisch Forum aantonen dat landen die komaf maken met het glazen plafond aan concurrentiekracht winnen. Waar loopt het dan fout vroeg ManpowerGroup zich af. In een onderzoek bij 20.000 werkgevers in 42 landen en gebieden wereldwijd bevestigen drie op tien werkgevers dat vrouwen te weinig kansen krijgen om zich te ontplooien. De helft voert zelfs geen enkel beleid om de doorgroeimogelijkheden van vrouwen te bevorderen.

België scoort nochtans sterk op de schaal van gendergelijkheid van het ‘Global Gender Gap Report 2014’ dat op het Wereld Economisch Forum werd voorgesteld en dat de gelijke kansen van vrouwen in de brede zin van het woord (politiek, onderwijs, gezondheid, economie) onderzoekt. “Ons land staat op de tiende plaats op de index van liefst 142 landen. En laat daarmee zijn buurlanden achter zich (Duitsland 12e, Nederland 14e, Frankrijk 16e en Groot-Brittannië 26e)”, zegt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Die goede prestatie heeft België, en de westerse wereld tout court, vooral te danken aan de groeiende gelijkheid op het vlak van onderwijs en gezondheid. In de politieke en economische wereld is er nog een hele weg af te leggen.”

Verborgen obstakels
De studie van ManpowerGroup leert dat wereldwijd slechts 50,2% van de vrouwen deelnemen aan het economisch leven tegenover 70% mannen. Ook dat meer vrouwen dan mannen (100 tegenover 93) een hoger diploma halen maar alsnog veel minder kiezen voor de zogenaamde ‘harde’ richtingen, zoals economie en rechten of STEM-richtingen (Science, Technology, Economics, Mathematics). Vrouwen blijken bovendien betere peoplemanagers dan mannen, stellen zich flexibeler op en zijn sterker in teamwork. Drie (van de zeven) managementkwaliteiten die werkgevers als kritiek beschouwen voor het succes van de onderneming.

Hoe kunnen bedrijven de kloof dicht rijden, vraagt ManpowerGroup zich af in zijn white paper ‘Accelerate to Bridge the Gender Gap’. Doorstromingsprogramma’s alleen zullen niet volstaan. Bedrijven zullen hun ‘one-size-fits-all’ model moeten ombuigen naar een ‘one-size-fits-one’ om aan de individuele noden en behoeften van de vrouwen tegemoet te kunnen komen. Want vandaag de dag bieden bedrijven (nog altijd) niet wat vrouwen zoeken. Een meer flexibel werkklimaat (65%) bijvoorbeeld. Slechts 28% van de werkgevers komt aan die vraag tegemoet. Nochtans biedt de huidige technologie meer als voldoende tools om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Vrouwen die zich geremd voelen door starre werkomstandigheden verlaten vroeg of laat het bedrijf en nemen dan ook een pak potentieel talent met zich mee.

Daarnaast vindt bijna de helft van de vrouwen (47%) dat ze te weinig kansen krijgt om zich professioneel te ontwikkelen – 30% van de werkgevers beaamt dat ook – en door te groeien. Het gebrek aan een duidelijk groeipad is groot vindt 51% van de bevraagde vrouwen. Aan de werkgevers om hun loopbaanbeleid aan te passen en vrouwen efficiënter in te schakelen.

Wat weerhoudt (meestal mannelijke) werkgevers nog om vrouwen door te laten groeien? Vooroordelen zegt de studie. Gevoed door misvattingen en verkeerde perceptie. Mannen denken te veel dat vrouwen andere prioriteiten stellen. Werkgevers moeten meer stil staan bij de manier waarop vrouwen met hun kwaliteiten en toegevoegde waarde voor de business – vaak onbewust verkeerd – worden ingeschat en naar waarde geschat. Vandaar de nood om top-down bij te sturen en diversiteit te stimuleren. 56% van de werkgevers stelt dat hun leiding betrokken is bij diversiteitprogramma’s maar slechts 15% wordt daar ook op ‘afgerekend’ in de vorm van bonussen.

Ten slotte krijgen vrouwen te weinig functies met verantwoordelijkheid voor winst of verlies. Met als gevolg dat ze onvoldoende ervaring kunnen opbouwen om door te stoten naar hogere leidinggevende functies. Anders gezegd: er is te weinig potentieel om door te stromen waardoor er ook te weinig vrouwelijke leiders beschikbaar zijn om jong talent te mentoren. En dat terwijl 36% van de werkgevers wereldwijd het moeilijk heeft om het juiste talent te rekruteren. Werkgevers kunnen die vicieuze cirkel doorbreken door bijvoorbeeld alternatieve bronnen voor talent aan te boren, zoals migranten, oudere werknemers en jongeren. Zo’n 25% doet dat ook daadwerkelijk, maar slechts 2% neemt daadwerkelijk vrouwen in dienst.

‘Social engineers’
De maatschappij, bedrijven, onderwijs en overheden stuwen vrouwen nog altijd teveel richting rolbevestigende loopbaantrajecten. Te weinig naar technologische jobs en studies. Daarom is het van belang dat alle stakeholders zich opstellen als ‘social engineers’ en samen de klassieke denkpatronen en attitudes overstijgen om zo de gendergelijkheid te stimuleren. Maar we zijn er nog niet. Ondanks de positieve evolutie – de economische gendergelijkheid groeide van 56% in 2006 tot 60% aldus het Global Gender Gap Report 2014 – zal het aan dat tempo nog tot 2095 duren vooraleer de kloof volledig is gedicht.

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek vindt u gebald terug in onze overzichtelijke infografiek ‘Continuing to Crack the Case: Accelerate to Bridge the Gender Gap’, beschikbaar op het ManpowerGroup Knowledge Center: http://knowledgecenter.manpowergroup.be/nl.

Lees ook het opiniestuk van Mara Swan, Executive Vice President ManpowerGroup. Onder de titel ‘The hidden obstacles that hold women back’ gaf ze n.a.v. het Wereld Economisch Forum haar visie op de problematiek:
https://agenda.weforum.org/2014/10/hidden-obstacles-hold-women-back/