...

Yoleen Van Camp – Niemand wil pups van 15 weken

Yoleen Van Camp – Niemand wil pups van 15 weken.

Pups onder de 15 weken kunnen sinds 29 december 2014 niet in- of uitgevoerd worden. Volgens EU-verordening 576/2013 mogen gezelschapsdieren pas reizen als ze ingeënt zijn tegen rabiës. Dat mag ten vroegste op 12 weken en ten minste 21 dagen voor de dag van ‘export’.

“In de praktijk betekent deze goedbedoelde regeling dat pups pas op 15 weken kunnen reizen, een leeftijd die veel hoger ligt dan pups die in het land zelf aangekocht worden én die de uitermate belangrijke inprentingsfase van de hond omvat”, aldus Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA), die bevoegd minister Borsus aan de tand voelde over de maatregel.

De maatregel treft politiehonden, assistentiehonden en bonafide kwekers die volledig volgens de regels hun pups opbrengen en die ze bijvoorbeeld uit- of invoeren om de bloedlijn zuiver te houden.

Particuliere kwekers en trainers van politie-, assistentie- en jachthonden zijn niet te spreken over de maatregel, net als de KKUSH (vereniging die toeziet op het verbeteren van de hondenrassen in België). Er loopt ook een petitie tegen de verordening die ondertussen bijna 5000 handtekeningen verzamelde.

Algemeen secretaris van de KKUSH, Joël Vanlerberghe bevestigt: “Voor de leeftijd van 16 weken maken jonge hondjes een cruciale socialisatie- en inprentingsfase door. Wanneer puppies tot 15 weken in het nest moeten blijven, kan je ervan op aan dat ze de sociale inprentingsfase in het nieuwe huisgezin volledig zullen gemist hebben en dit hun hele leven zullen meedragen. Je kan het vergelijken met de opvoeding van baby’s en kinderen.” De KKUSH verwacht dat door de maatregel het aantal gevallen met agressie met honden zal toenemen.

Belg.be vroeg aan de woordvoerder van het hondenmagazine “de nieuwe hond” meer info over verschillende  hondenrassen . Deze wil er toch op wijzen dat ze van mening zijn dat pups minstens de leeftijd van 10 tot 12 weken moeten hebben voor ze de mama zouden mogen verlaten. “Wij klagen aan dat sommige fokkers het niet zo nauw nemen met de verhandelbare leeftijd van de pups. Alle kinderen zijn niet gelijk, het ene kind is ook sneller volwassener dan het andere. Dit is ook zo bij honden, pups die te snel hun mama verlaten missen een deel van de opvoeding die ze anders van de mama-hond zouden meekrijgen. Dit heeft te maken met de karaktervorming van de hond op later leeftijd.”

“Het probleem is vooral dat Europa het oplegt als ‘alles-of-niets’-maatregel”, zegt Yoleen Van Camp. “Lidstaten kunnen kiezen: ofwel toepassen voor iedereen én zonder bijkomende voorwaarden, ofwel helemaal achterwege laten. De meeste rabiësvrije landen willen ook rabiësvrij blijven, dus kiezen ervoor om de maatregel onverkort toe te passen.” Onder die landen: Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië. Ook bevoegd minister Borsus sprak zich in die richting uit en wil niet afwijken van de regel.

Van Camp vraagt nu dat minister Borsus bij zijn Europese collega’s pleit voor een herziening van de maatregel: “Als lidstaten wél bijkomende voorwaarden zouden mogen opleggen, bijvoorbeeld de maatregel enkel toepassen voor landen die niet-rabiësvrij zijn, zou dat een perfecte tussenoplossing zijn.”

(c) Foto www.shihtzuclub.be