Oversteek Denderbelle : Weyts zoekt mee naar oplossing

oversteekOversteek Denderbelle : minister Weyts zoekt mee naar oplossing

Reeds in 2010 , onder de vorige legislatuur, werd de nieuwbouw van de sluis en stuw te Denderbelle voorzien en gecommuniceerd. Dit kadert in de opwaardering van de Dender, met het oog op een verbetering van de bevaarbaarheid (tot 1350 ton) én een betere waterbeheersing om overstromingen tegen te gaan.

Toen werd al gevraagd om de publieke doorgang te behouden. Na onderzoek werd dit negatief beoordeeld door Waterwegen en Zeekanaal, vanuit veiligheidsoogpunt.

Aangezien de nieuw te bouwen sluis niet meer bemand wordt en van op afstand wordt bediend, is men niet meer bereid een doorgang op de sluis toe te laten.

De streekparlementariërs Goedele Uyttersprot en Marius Meremans kaartten deze problematiek aan bij de betrokken minister.

Federaal volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersprot (N-VA): “Er moet gezocht worden naar een alternatief : een oversteek op korte afstand van de sluis die fiets – en wandelverkeer moet mogelijk maken. Meteen kan hier een overgang gecreëerd worden die veiliger, mooier en comfortabeler is, wat meteen aansluit op het recreatief toerisme in onze regio.”

Op een vruchtbare kabinetsbespreking verklaarde Minister Weyts dat hij bereid is mee te denken aan een oplossing en wil de betrokken partners (gemeenten Dendermonde en Lebbeke, alsook de provincie en W en Z) rond de tafel zetten.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA): “We verwijzen naar projecten zoals te Aalst en Lokeren, waar de gemeenten als partners mee een oplossing vonden, die tegelijk een meerwaarde bieden voor hun bevolking. Minister Weyts neemt hiervoor de nodige initiatieven.”

Er is dus zeker hoop, dit probleem kunnen we omvormen tot een opportuniteit !

Voor N-VA Dendermonde en Denderbelle-Lebbeke-Wieze,
Marius Meremans (Vlaams parlementslid)
Goedele Uyttersprot (Federaal volksvertegenwoordiger)
Tomas Roggeman (gemeenteraadslid Dendermonde)
Karel Uyttersprot (gemeenteraadslid Lebbeke)
Hilde Raman (gemeenteraadslid Dendermonde)

denderbelle