Nieuwe wetgeving voor watersporters

waterNaar een moderne wetgeving voor watersporters

Op initiatief van staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein (Open Vld), Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, vond op zaterdag 21 februari de eerste Staten-Generaal van de Watersporten plaats. Alle betrokken stakeholders kwamen tijdens de Belgian Boat Show in Gent samen om zich te buigen over de watersportwetgeving. Staatssecretaris Bart Tommelein: “Vandaag hebben we een eerste keer van gedachten gewisseld. Samen willen we tot een moderne en geïntegreerde wetgeving voor onze watersporters komen.”

Het aantal incidenten met watersporters op zee is tot op heden, gelukkig, relatief beperkt. In 2014 hadden slechts 9 voorvallen op een totaal van 162 betrekking op een surfer of een andere watersporter. Dat is slechts 5% van alle incidenten. Ook op langere termijn zien we dezelfde trend bevestigd. De huidige wetgeving is vatbaar voor interpretatie, niet altijd even duidelijk en weinig coherent. De bevoegdheden zijn verspreid over het federale, regionale en lokale niveau. De watersportverenigingen en -federaties stellen zich vooral vragen bij de 7-beaufort-regel en de verplichte uitrusting. Voor nieuwe sporten zoals handpadling is er zelfs geen aangepast regelgevend kader. Bovendien vormt de verplichting om toelating te vragen voor groepsactiviteiten een grote administratieve last.

Bart Tommelein wil een nieuw evenwicht realiseren tussen vrije sportbeoefening enerzijds en veiligheid op zee anderzijds: “Watersporters – zowel recreanten als topsporters – moeten hun hobby ten volle, maar ook veilig kunnen beoefenen. Ik pas voor een systeem van overregulering. Onze wetgeving mag er niet voor zorgen dat de watersporter een bedreigde diersoort wordt in onze Noordzee. Tegelijk zullen we streven naar een responsabilisering en betere sociale controle van de sportclubs.”

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Op deze Staten-Generaal waren alle betrokkenen bij elkaar om samen te werken aan duidelijke regels en richtlijnen. Fantastisch, want alleen door samenspel kunnen we allemaal winnen. Uiteraard nemen we ook de ervaring van onze topsporters mee. Want als we merken dat zij hier niet optimaal kunnen trainen, is het onze taak om de wetgeving aan te passen, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Vandaag gebeurt er al heel wat bij onze watersportfederaties en clubs op vlak van veiligheid. Met al hun praktijkervaring zijn de federaties dan ook geknipt om concrete voorstellen te doen voor een veilige én duidelijke wetgeving.”

Binnenkort zitten alle betrokken stakeholders opnieuw samen om die concrete voorstellen van de federaties te bespreken en te evalueren. Ze zullen een gemeenschappelijk ontwerp presenteren in de periode mei/juni. Absolute deadline voor een nieuwe wetgeving is eind dit jaar.