Guy Vanhengel : We beheren als een goede huisvader

vanhengel-2Guy Vanhengel : “We beheren als een goede huisvader”

Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor Financiën en Begroting, heeft vandaag het jaarlijks rapport van kredietbeoordelaar Standard & Poors (S&P) ontvangen. Het bureau prijst het Brussels Gewest voor zijn sterk financieel beheer.

“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een heel sterk management met een uitzonderlijke liquiditeit” zo meldt het nieuwe rapport van S&P. De AA rating met stabiele vooruitzichten van het Brussels gewest wordt bevestigd. “Wij verwachten dat het Brussels Gewest zijn sterke budgettaire prestaties zal blijven voortzetten in de periode van 2015 tot 2017”.

Op de evaluatie van S&P voor het Brussels Gewest staat te lezen:

– Economie: sterk

– Financieel management: heel sterk

– Budgettaire flexibiliteit: gematigd

– Budgettaire prestatie: sterk

– Liquiditeit: uitzonderlijk.

S&P motiveert de waardering “heel sterk financiële beheer”, op basis van krachtige politieke en management kwaliteiten, een betrouwbare budgettering, het voorzichtig en gesofistikeerd schuldbeheer, het efficiënt en geoptimaliseerd liquiditeitsmanagement en de strakke monitoring van de instellingen die verbonden zijn met het gewest” . Dat laatste slaat op de para regionale instellingen zoals MIVB, Net Brussel, Actiris, Brussels Instituut voor Milieubeheer, enz) …

Een opsteker

De commentaren van de kredietbeoordelaar vormen een opsteker voor het beheer van het Brussels Gewest, dat overigens bij het afsluiten van de rekeningen van vorig jaar nog goed nieuws te melden heeft . “Het ziet ernaar uit dat wij alweer kunnen afsluiten met een overschot, dat enkele tientallen miljoenen euro’s kan bedragen” zegt Vanhengel.

Hoe speelt de Brusselse begrotingsminister het klaar om nu voor de derde keer op rij betere resultaten voor te leggen dan de vooropgestelde norm? “Wel, heel eenvoudig door te beheren zoals een goede huisvader”, antwoordt Vanhengel. “Wij werken altijd volgens hetzelfde principe: wij schatten de ontvangsten voorzichtig in – wat nodig is in deze moeilijke economische tijden – wij nemen geen grote risico’s en wij monitoren de uitgaven goed”. “Wij zijn dat goede begrotingsresultaat aan onszelf verplicht. Wij zijn ook de hoofdstad van Europa en hebben dus een voorbeeldfunctie. We kunnen gerust zeggen dat het Brussels Gewest bij de beste leerlingen van de klas is”.

Volgens minister Vanhengel is dit alles gelukt zonder de lasten op de inwoners en de bedrijven te moeten verhogen. Het goede resultaat is ook mogelijk gemaakt dankzij de correctere financiering waardoor het Brussels Gewest de financiële uitdagingen aangaat die voortvloeien uit de zesde staatshervorming. Hij denkt daarbij aan de enorme nood om te investeren in de mobiliteit, en meer bepaald in de uitbreiding en de automatisering van de metro, evenals in het onderwijs, omdat de gemeenschappen daar tekortschieten.

De beoordeling van S&P is belangrijk, omdat zij bepaalt aan welke voorwaarden het gewest kan lenen op de kapitaalmarkt. Het Brussels Gewest kan nooit een hogere of lagere rating hebben dan de federale staat: dat verklaart de AA, met stabiele outlook, net als de federale staat.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.