...

Vechtscheidende ouders en hun kinderen

kinderwagenGroepsprogramma voor vechtscheidende ouders en hun kinderen – ‘Kinderen uit de Knel’ in provincie Antwerpen

In navolging van het succes in Nederland wordt het programma ‘Kinderen uit de Knel’ binnenkort ook aangeboden in verschillende regio’s in de provincie Antwerpen. Op initiatief van CGG De Pont en met de steun van de provincie slaan verschillende organisaties de handen in elkaar om een aanbod te organiseren voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten. De bedoeling is om kinderen die door het geëscaleerde conflict tussen hun ouders uit beeld zijn geraakt ‘uit de knel’ te helpen. De eerste groepen zullen doorgaan in Antwerpen en Lier.

Ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen beïnvloeden vaak ook het leven en welzijn hun kinderen. Het groepsprogramma ‘Kinderen uit de Knel’ is voorzien voor zes ouderparen waarbij de scheiding problematisch verloopt en hun kinderen. De bedoeling is om de strijd tussen de ouders minder destructief te maken en nieuwe wegen te vinden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Dit voorjaar bieden Jeugdzorg Emmaüs, CGG De Pont (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg), Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen en CGG Andante elk een eigen groep aan. De eerste groepen zullen aangeboden worden in Antwerpen en Lier. De andere partners, met name CGG Vagga, Elegast en De Touter en CAW (Antwerpen en Turnhout) zullen vermoedelijk in het najaar een aanbod doen. Zo ligt het aanbod in Antwerpen en in Boom al klaar.

Het programma brengt de oudergroep (ex partners) 8 keer 2 uur bij elkaar, eens om de twee weken. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar. De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Meer info vind je op www.kinderenuitdeknel.nl

Impulssubsidie
Vanuit de provinciale dienst Welzijn en Gezondheid werd een impulssubsidie van 17.500 euro toegekend aan dit project. “’Kinderen uit de Knel’ is een mooi voorbeeld van een innovatief project waarbij we heel gericht en concreet onze financiële middelen kunnen inzetten voor kwetsbare groepen. Het project stimuleert samenwerkingen waardoor de verschillende organisaties en diensten elkaar versterken en expertise kunnen delen. Op die manier krijgt het project ook een bovenlokaal karakter en kunnen goede ervaringen makkelijk verspreid en gedeeld worden.” , motiveert Peter Bellens, gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid.

Getuigenissen van kinderen

“De eerste keer toen we hier waren negeerde mijn ouders elkaar, maar nu we bijna aan het einde zijn, praten mijn ouders weer gezellig met elkaar.” aldus Loes.

“Deze groep is leuk en handig. Als je in zo’n situatie zit raad ik je dit echt aan!!! Want dit helpt ontzetten goed en het is gezellig. Bij ons is het ook heel gezellig, want we praten, lachen en doen leuke spelletjes.”, zegt Andreas.

“In deze groep praten we over onze gevoelens en wat we hebben meegemaakt, maar ook doen we andere dingen zoals tekenen, spelletjes en veel lachen.”, vertelt Jesse.