...

Vissen wordt steeds populairder in Vlaanderen

visserVissen wordt steeds populairder in Vlaanderen, maar kan u wel wat kosten zonder vergunning. De meest voorkomende overtredingen in de periode 2010-2014 waren: vissen zonder visverlof, vissen met verboden tuigen en vissen met meer dan 2 hengels. Overtreders riskeren een geldboete van 600 euro tot 1,5 miljoen euro en gevangenisstraffen van een maand tot 2 jaar. De parketten hebben in de beschouwde periode in totaal vijf veroordelingen uitgesproken en 55 minnelijke schikkingen bereikt. 432 dossiers werden overgemaakt aan de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer voor bestuurlijke afhandeling.

Wie wil vissen in de openbare wateren in het Vlaamse Gewest moet in het bezit zijn van een geldig visverlof. Dit kan je verkrijgen in elk postkantoor van het Vlaamse Gewest. Het vissen heeft vooral bij de jeugd aan populariteit gewonnen, zo blijkt uit de door Joke Schauvliege verstrekte cijfers. Het aantal (gratis) jeugdvisverloven voor kinderen jonger dan 14 jaar steeg van 5 274 in 2009 tot 6 761 in 2014. Ook het aantal “grote visverloven” steeg in dezelfde periode aanzienlijk, nl. van 8 078 tot 12 083. Iemand die een groot visverlof bezit, mag met 1 of 2 hengels vissen “tijdens de nacht, wadend of vanop een bootje.” Het aantal gewone visverloven nam in de beschouwde periode nauwelijks toe. In 2009 werden 47 604 gewone visverloven uitgereikt, in 2014 waren dat er 48 710. Iemand met een gewoon visverlof mag enkel vanaf de oever vissen met maximaal 2 hengels.

Met het aantal visverloven steeg de afgelopen jaren ook het aantal overtredingen op de visserijreglementering. Er wordt door de Vlaamse provinciale natuurinspectiecellen vooral verwittigend opgetreden. Het aantal aanmaningen verviervoudigde van 38 in 2010 tot 161 in 2014, terwijl het aantal processen-verbaal licht daalde van 198 in 2010 tot 191 in 2014.

De meest voorkomende overtredingen in de periode 2010-2014 waren: vissen zonder visverlof, vissen met verboden tuigen en vissen met meer dan 2 hengels. Overtreders riskeren een geldboete van 600 euro tot 1,5 miljoen euro en gevangenisstraffen van een maand tot 2 jaar. De parketten hebben in de beschouwde periode in totaal vijf veroordelingen uitgesproken en 55 minnelijke schikkingen bereikt. 432 dossiers werden overgemaakt aan de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer voor bestuurlijke afhandeling.

Het aantal uitgereikte visverloven is in de periode 2009-2014 gestegen met ruim 10 procent tot 67 554. Het stijgend aantal vissers zorgt ook voor een stijging van het aantal visovertredingen. De overgrote meerderheid van de overtreders kwam er met een aanmaning vanaf. Dat blijkt uit de antwoorden van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege op schriftelijke vragen van Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA).