...

Gasboetes in Lebbeke

Karel UyttersprotGasboetes in Lebbeke, maar wat betekenen de GAS boetes in Lebbeke, naar omvang en naar aard van de boetes?

Karel Uyttersprot, N-VA gemeenteraadslid :” in de vorige legislatuur in het Federaal Parlement was er heel wat te doen om de GAS – boetes, de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Daarom leek het mij eens interessant om na te gaan wat deze sancties betekenen in onze gemeente. ik vroeg dan ook de cijfers op bij de bevoegde gemeentediensten.

Het totaal aantal GAS-boetes bedroeg in 2014 56 dossiers, waarvan 50 dossiers op basis van een bestuurlijk verslag en 6 op basis van een proces verbaal.

De bestuurlijke sancties betreffen in de eerste plaats overtredingen voor het rijden door de markt op zaterdagmorgen (19 X).

Voornamelijk naar het einde van de markt toe wagen een aantal automobilisten zich door de markt, ook al is het doorrijverbod nog niet opgeheven.

Op de tweede plaats komt de inname van het ‘openbaar domein’ met 16 inbreuken, en dit doorgaans naar aanleiding van werken aan een eigendom , waarbij van de openbare weg gebruik wordt gemaakt voor bv stellingen, containers,kranen,…

Andere inbreuken: parkeren op de markt (8x), reclame op het openbaar domein (6x) en sluikstorten, dat slechts 1 X werd beboet.

In totaal leverde dit voor de gemeentekas 2 045 € op.

Dossiers op basis van een proces-verbaal waren slechts 6 in aantal , verspreid over diverse inbreuken: sluikstorten (2x), zwerfdieren, diefstal, verbranden van afvalstoffen en …….één maal voor wildplassen.

Elke inbreuk leverde 60€ op, of 360 € in totaal.”

De 56 GAS-dossiers leverden de gemeente 2405€ op zegt Karel Uyttersprot