Aalst : Konikpaarden worden bedelaars in het Osbroek

foto website aalst KonikspaardenKonikpaarden in het Osbroek. Het Osbroekstraatje dat door de begrazingszone van de Konikpaarden loopt, wordt voor een maand afgesloten.

Ondanks de aangekondigde gedragsregels aan alle toegangen van de begrazingszone in het Osbroek, wordt reeds geruime tijd vastgesteld dat enkele bezoekers de Konikpaarden voederen. Dit is niet alleen slecht voor hun gezondheid, maar heeft geleid tot bedelgedrag van de paarden.

De dieren dringen zich op bij bezoekers en kunnen daardoor vervelend of gevaarlijk uit de hoek komen. Eigen aan een hengstengroep is er sterke onderlinge competitie, wat zich kan uiten door duwen, bijten, stampen en vluchten. De veiligheid van de bezoeker is op dit moment onvoldoende gegarandeerd. Er is voldoende en gezond voedsel aanwezig in dit natuurgebied.

Om de paarden te ontwennen van het voederen en hun gedrag terug te normaliseren, wordt de begrazingszone vanaf midden februari voor één maand gesloten voor het publiek. Daarna wordt geëvalueerd of de situatie verbeterd is. De beheerders van het Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Aalst dringen erop aan om de paarden niet te voederen.

Foto: (c) Website Aalst Konikspaarden