...

De eerste percutane hartkleppen van een nieuwe generatie

aszCardiologen ASZ (Aalst) en az Sint Blasius (Dendermonde) planten in België als eerste percutane hartkleppen van een nieuwe generatie in.

In het ASZ werden in januari ’15 voor het eerst in België met succes patiënten behandeld met de ‘Direct Flow Medical Valve’, een aortaklep van de nieuwe generatie die zorgt voor een verbeterde levenskwaliteit en overleving .

Vernauwing van de aortaklep treedt meer op bij een verouderende bevolking en leidt zonder behandeling tot overlijden. Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om deze klep percutaan (zonder operatie) te behandelen door via de lies een nieuwe klep in te brengen. In België werden een twaalftal centra erkend voor deze techniek, waaronder ook het ASZ.

Het ASZ Aalst heeft nu, in samenwerking met het az Sint Blasius Dendermonde, als eerste centrum in België twee patiënten behandeld met een klep van de nieuwe generatie, met name de Direct Flow Medical Valve. De twee patiënten werden onder sedatie (dat is een oppervlakkige verdoving), behandeld en konden reeds na vier dagen het ziekenhuis in prima toestand verlaten.

De Direct Flow Medical aortaklep dankt zijn voordelen aan zijn specifiek ontwerp dat bestaat uit een frame zonder metaal. In tegenstelling tot een metalen stent bestaat de Direct Flow klep uit een polymeer frame dat optimale plaatsing en een voortdurende evaluatie tijdens de implantatie mogelijk maakt. Het design met de unieke dubbele ring boven en onder de klep, zorgt voor een optimale afdichting zodat aortaregurgitatie (terugstroming van het bloed) vermeden wordt. Anders dan de gebruikelijke metalen systemen in België is het systeem volledig herpositioneerbaar en kan het zelfs terug gehaald worden bij een suboptimaal resultaat.

Dit resulteert in een verbeterde levenskwaliteit en overleving, zoals bevestigd via klinische studies.

Omwille van de uitstekende resultaten met betrekking tot de vermindering van aorta regurgitatie, de verminderde nood aan het plaatsen van pacemakers en de betere klinische resultaten, heeft het ASZ deze klep opgenomen in zijn programma, en dit ondanks de niet-terugbetaling ervan in België. Er worden voor deze klep geen kosten aangerekend aan de patiënt.

De Direct Flow aorta klep is al in ruime mate met succes toegepast in Duitsland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en andere landen in Europa. Ook in de Verenigde Staten van Amerika wordt het reeds toegepast.

Het ASZ Aalst en het az Sint Blasius Dendermonde, die sinds 1 januari ’15 intensief samenwerken op het vlak van cardiologie en cardiochirurgie, zijn ervan overtuigd met deze vernieuwende techniek een verdere verbetering te kunnen bereiken in de kwaliteit van de zorg voor hun patiënten.